- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. novembra 2012

Do hlbín duše


Georges Bernanos: Denník vidieckeho kňaza

Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1996

Georges Bernanos (1888–1948) patrí k popredným francúzskym prozaikom. Chodil do jezuitskej školy, študoval právo a teológiu, uznával overené princípy, hlásil sa ku katolicizmu, ale nezdráhal sa zároveň členov i predstaviteľov svojej Cirkvi kritizovať – ako sa vyjadril, chcel ľudí (katolíkov) prebudiť k zodpovednosti. Sám však zostával po celý život ovplyvnený traumami detstva, stále zápasil so strachom a výčitkami svedomia, bál sa svojej nedokonalosti. No napriek všetkému sa usiloval žiť ako pravý kresťan.

Denník vidieckeho kňaza, ktorý ho urobil svetoznámym (bol aj sfilmovaný), napísal na ostrove Mallorka v polovici tridsiatych rokov minulého storočia. Ide o sugestívne a znepokojivé dielo. Do tohto románu vo forme denníka o mladom idealistickom kňazovi autor vložil svoje videnie života, založené na kresťanskej túžbe po svätosti.

Bernanos poukazoval vo svojich dielach na prázdnotu, faloš a mravný úpadok moderného sveta. Zobrazoval aj zlo a zápas duše s ním. Opisoval duševné úzkosti i sociálnu biedu, a to všetko s cieľom odkryť pravdu, ktorá oslobodzuje. Z jeho Denníka vidieckeho kňaza vanie smútok, ale aj nádej – dá sa tiež povedať, že sa v ňom odzrkadľuje ťaživosť i vznešenosť ľudského údelu.

Ján Maršálek

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.