- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. novembra 2012

Potreba obnovy


Skúmanie dejín nás oprávňuje povedať, že láska v kresťanskom ponímaní je nenahraditeľnou hodnotou a spolu s vierou a nádejou pozitívne napĺňajú ľudský život.

Pochopiteľne, uznanie a prijatie kresťanstva má svoje dôsledky na svetonázor, na spôsob života a myslenia, veď jednou zo základných požiadaviek kresťanského učenia je potreba (nielen) vnútornej obnovy.
Kresťanské zmýšľanie, resp. povedomie ovplyvňuje všetky oblasti života. Preto náboženstvo nemožno vylúčiť z verejnej sféry. Nepraktizovaná viera je viera bez skutkov, a teda mŕtva.
::
Úryvok z knihy Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.