- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. februára 2013

Ako si udržať vieru

Vlado Gregor

(Úvaha Vlada Gregora)

NESŤAŽUJME SA STÁLE NA ZLÉ ČASY, RADŠEJ IM DAJME TROCHU LÁSKY, KRÁSY...

My ľudia často hľadáme chyby a trápnosti a doslova sa v nich vyžívame. Veď sa aj hovorí, že škodoradosť je najväčšia radosť... Nezdá sa vám, že niektorí ľudia, tí bystrejší a prešpekulovanejší, túto vlastnosť využívajú a občas aj zámerne štvú ostatných len preto, aby oni a ich dietky viac profitovali?
Sám robím v jednej „búde“ s cca 30 – 50 zamestnancami už tridsiaty rok a videl som za ten čas veľa hriechov a krívd. Ale treba zase povedať, že mnohé sa udiali nevyhnutne, neúmyselne a občas aj nevedomky. Komu by to pomohlo, keby som o tom začal vytrubovať do sveta? "Bože, odpusť im, lebo nevedia, čo činia..."
Podobné "psie kusy" sa vyskytujú vo všetkých organizáciách, spoločenstvách, diecézach a cirkvách, a to už od najstarších čias. Z histórie kresťanstva si stačí premeditovať List Jakuba o hlúpych hádkach, nezmyselných roztržkách a zlých jazykoch. A tiež o svätej trpezlivosti, neustálej modlitbe a pevnej viere v Božiu prozreteľnosť, ktorá časom veci napravuje.
Hovoril mi jeden môj vysokopostavený kamarát, pracujúci vo finančných kruhoch, že najviac ťažkostí a prekážok vzniká preto, lebo sa dopredu riešia problémy, ktoré ešte nenastali. Zaráža ma a je mi z toho nesmierne smutno, akí sú ľudia netrpezliví a jednoznační, bez láskavosti a zmyslu pre humor. Pritom celá Biblia tými charakteristikami až prekypuje, či už začneme prorokmi, Jóbom, Kazateľom, Kristovými podobenstvami a akoby podvratnými otázkami, alebo práve tým Listom Jakuba, ktorý sa tvári veľmi stroho a vážne, ale v jeho základe je láskavý a chápavý humor a aktuálne zhrnutie celého Kristovho učenia. Naozaj nechápem, prečo taký veľký a reformátorský duch ako Luther nazýval tento list slamenou epištolou. Možno práve preto, že veľa hovorí o poslušnosti, zodpovednosti, trpezlivosti a o hasení malých ohňov ako prevencii pred veľkými plameňmi.
My sa nesmieme báť pravdy a pravda nás naozaj vyslobodí. Nikdy ale osobne neútočme a vždy berme viac ohľad na ľudí ako na pravidlá. Zamyslime sa, milí moji, nad nesmierne hlbokým podobenstvom o nepoctivom správcovi, ktorého Pán predsa len pochválil. Pretože majetky sú dočasná vec a ani snaha o ich najlepšie spravovanie z nich neurobí všeliek a nikdy nezlyhávajúcu tržnú záchranu. Ak si zatvrdíme srdce pred ľuďmi kvôli hocijakému pánovi, zákonu a pravidlu, prestávame byť ľuďmi a stávame sa robotmi, prístrojmi na slepé plnenie príkazov, ktoré idú do slepých uličiek.
Ako som už viackrát spomínal, vždy ma v mojom filozofovaní povzbudzoval dobromyseľný úsmev Kazateľa, ktorý chváli chlapca, ktorý zachránil mesto, a nikto si už na tohto tichého dobrodincu nespomenie, ani ho nepochváli. Píšu sa všelijaké čierne knihy o Katolíckej cirkvi a hľadajú sa za všetkým zlé úmysly a zastarané a škodlivé názory. Milí moji, nie je to celkom tak a všetci tí veľkí a ešte väčší reformátori a kritici nakoniec dokázali spôsobiť ešte väčšie peklo, krutosť a beznádej. Jedna veľká pravda je tá, že každá heréza sa začína tým, že sa niekto začne cítiť lepší a svätejší od všetkých ostatných, a druhá je tá, že každá paranoja, teda mánia prenasledovania, sa začína tým, že začneme byť presvedčení, že všetci ostatní nám chcú zle. Týmto pokušeniam v rôznej miere podliehali a podliehajú všetci ľudia, vrátane apoštolov a aj ich najstatočnejších a najušľachtilejších nasledovníkov. Učí nás pokore a realizmu práve to, že občas ten prostý hriešnik a nepoctivec s láskavosťou v srdci dokáže tým najperfektnejším dať tvrdú a niekedy až humornú príučku.
Ateizmus často využíva ľudské trápenie a nezavinené bolesti ako argument proti Božej existencii, jeho prítomnosti v našich životoch a proti účinkovaniu Boha a jeho nasledovníkov v historických procesoch. Zamyslime sa však nad tým na spôsob toho Kazateľa, Jóba, Jakuba a mnohých iných verných a oddaných Božích svedkov. Ak by sme nemali bolesti a problémy, ale len dobroty a pohodlie, čím by sme sa líšili od poľnej buriny? Čo by liečili lekári, o čom by písali spisovatelia a čo by učili rôzni a preochotní učitelia? A koniec-koncov, aké nedokonalosti by odpúšťali tí rôzni pastieri, kňazi a rôzne požehnaní ľudia? Buďme teda skromní, trpezliví a zmierliví a verme, že náš Pán nám zošle dážď, úrodu a inú pomoc v ten pravý a naliehavý čas.

::
Autorom príspevku je Vlado Gregor.
::
PriestorNet :: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.