- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. februára 2013

Znamenie kríža


Zrkadlo Písma – 8/2013

Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky.
(Flp 3, 18-19)

Pavol s plačom hovorí o nepriateľoch Kristovho kríža, ľutuje ich, lebo vidí, že smerujú do záhuby. A pritom si on sám od nich dosť vytrpel: posmešky, bitku, väzenie a napokon odsúdenie na smrť.

O nepriateľoch Kristovho kríža hovorí aj Chesterton vo svojej Ortodoxii: „Ľudia, ktorí začínajú bojovať proti Cirkvi v záujme slobody a ľudskosti, skončia tak, že odhodia slobodu i ľudskosť, len aby mohli bojovať proti Cirkvi.“
Koniec dobrý, všetko dobré. Nie každý svätec dobre začal svoj život, ale každý ho dobre zavŕšil... Kým sme tu, môžeme sa obrátiť.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Pravda a lož.
::
PriestorNet :: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.