- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. februára 2013

Pravda a lož


Zrkadlo Písma – 7/2013

Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.
(Rim 10, 12-13)

Napriek všetkým skutočným či domnelým, prirodzeným či umelo vyvolaným rozdielom v tom zásadnom medzi človekom a človekom rozdielu niet. Pochádzame od jedného Stvoriteľa a Pána, ktorý dáva a berie, stanovuje a rozhoduje, určuje mieru všetkého...

Kto vzýva Pánovo meno, bude spasený. Kto hľadá, nájde – a nájde to, čo hľadá. Niekto namietne: načo hľadať, stačí brať život tak, ako prichádza. Ale kam sa dostane človek, keď nevie, kde má domov?
Bez Boha strácame orientáciu. Všetko sa nám vidí relatívne a sme náchylní povedať, že právd je mnoho, že každý má svoju. A kde je potom lož?! Ako hovorí Chesterton: Človek má pochybovať o sebe, ale nemá pochybovať o pravde.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Ide o život.
::
PriestorNet :: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.