- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. februára 2013

Ide o život


Zrkadlo Písma – 6/2013

Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli.
(1 Kor 15, 3-6)

Apoštol Pavol v liste Korinťanom píše o vzkriesenom Kristovi. Spomína očitých svedkov, z ktorých väčšina v čase jeho pôsobenia (a písania listu) ešte žila. Aj on intenzívne precítil Ježišovu prítomnosť, a tak sa z prenasledovateľa kresťanov stal jedným z najväčších šíriteľov kresťanskej viery.

Pavol vedel, o čom píše a hovorí. A svoje slová podložil obetou – za evanjelium bol väznený aj bitý a napokon popravený. A vlastne s výnimkou Jána všetci apoštoli obetovali za Krista život. Silnejší dôkaz o pravde viery podať nemohli.
Pavol odovzdáva to, čo sám prijal. Neuzamkol svoju vieru, nezakopal ju ani neskryl pred zrakmi ľudí, ale začal ju šíriť: ako svedok, vyznávač, mučeník.
Každý niečo prijíma a niečo odovzdáva, alebo neprijíma a zatajuje. Evanjelium si žiada odpoveď. No niektorí sa tvária, že nepočujú, že nemajú čas, že to nie je dôležité, že nevedia, o čo ide... Myslím, že ide o život, priatelia!

::
Predchádzajúce zamyslenie: Za hranicou.
::
PriestorNet :: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.