- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. februára 2013

Za hranicou


Zrkadlo Písma – 5/2013

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
(1 Kor 13, 12-13)

Som poznaný, vie sa o mne všetko – a ja viem tak málo, iba tuším, čo je za zrkadlom, za hranicou života a smrti, mimo času... Ale ako píše apoštol Pavol, je tu viera, nádej a láska.
Teraz vidíme len nejasne. O to viac zaráža nedostatok pokory a namyslenosť niektorých samozvaných učiteľov, sudcov a vodcov. Svet je znečistený hriechom.
Kresťanov napĺňa presvedčenie, že raz (možno nie razom, ale postupne) sa všetko vyčistí a vyjasní. Odkryje sa podstata a zmysel, začiatok i koniec dejín. Svet povstal zo Slova a Slovom sa aj uzavrie. Obstojí iba ten, kto sa všetkého zriekne v prospech Jediného.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Ježiš Nazaretský.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.