- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. januára 2013

Ježiš Nazaretský


Zrkadlo Písma – 4/2013

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.
(Lk 4, 16)

Ježiš pôsobil na tejto zemi v konkrétnych časopriestorových súradniciach. Mal svoje zvyky a obľúbené miesta, svojich príbuzných a zamestnanie. Až neskôr, keď nastal určený čas, začal vyučovať – chodil po krajine a ohlasoval Božie kráľovstvo. Dialo sa to v dobe vrcholiacej moci Rímskej ríše.

Vlastne by sme už o Ňom nemali vedieť: bol tu dávno a krátko, nestál na čele žiadneho kráľovstva ani vojnového ťaženia, nespisoval knihy, písal iba do piesku...
Čo je nemožné človeku, je možné Bohu. Ježiš zmenil tok dejín. Vyrástol v Nazarete a prerástol vesmír. Otvoril nám cestu k Otcovi. Založil Cirkev, ktorá začala ľuďom vštepovať nový pohľad na svet a miesto človeka v ňom. A tak poznáme svet pred Kristom a po Kristovi, nielen podľa letopočtu...
Poznáme? Veríme?

::
Predchádzajúce zamyslenie: Zázrak života.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.