- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. januára 2013

Zázrak života

Zrkadlo Písma – 3/2013

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.
(1 Kor 12, 4-6)

Zvykli sme si nemilosrdne spochybňovať všetko, čo si nevieme experimentálne overiť. Naučili sme sa ohraničovať svet rozumom - a to, čo je za medzami, respektíve možnosťami nášho poznania, považujeme za iracionálne. Týka sa to hlavne duchovnej sféry. Ale pochybujeme niekedy aj o pochybnostiach?

Nemilosrdná kritika neobišla ani Bibliu. Mnohí by v textoch Svätého písma radi videli len zbierku príbehov a podobenstiev, nezáväzných mýtov, ktoré možno vysvetľovať všelijako. Čo je však múdre na tom, že vysvetľujeme slovo proti jeho zmyslu?!
Francúzsky filozof Jean Guitton sa svojho času vyjadril takto: „Moje dôvody veriť sú mojimi dôvodmi neveriť dôvodom neveriť.“ Z tohto výroku vyplýva viacero otázok. Naozaj sme si istí, že dôvody neveriť sú jednoznačné? Naozaj chceme tvrdiť, že stovky generácií našich predkov žili v omyle?
Apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom píše o jednom Bohu, ktorý je pôvodcom všetkého. Život prekypuje rozmanitosťou. Svet je mohutný a našimi schopnosťami neobsiahnuteľný. Ak poprieme tajomstvo a zatajíme Boha, uzavrieme sa do absurdnosti. Lebo bytie bez idey je absurdné.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Krst Krista Pána.

1 komentár:

  1. Biblia bola, je a bude navždy zdrojom rôznorodých výkladov (niečo obdobné ako to povestné - koľko právnikov, toľko právnych názorov). Osobne si myslím, že najväčší dar ,,viery" spočíva súčasne vo viere v Boha ako spravodlivého a láskavého otca - rodiča, ktorý dal svojim deťom samostatnosť, slobodnú vôľu a destoro, aby podľa toho žili svoj ohraničený pozemský život, milovali sa, trápili, odpúšťali, radovali i trpeli a vo viere v posmrtný život.
    Človek sa bojí aktu smrti a viera mu poskytuje nádej, že život smrťou nekončí. Či je to skutočne tak, že nekončí, to nemôže nik potvrdiť. A preto je tu viera. Pochybnosti sú len krokom vpred, nútia človeka zamyslieť sa a v konečnom dôsledku vedú k jeho rozhodnutiu ,,veriť alebo neveriť".

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.