- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. marca 2013

Redakčný vestník – marec 2013


Nielen knihy, aj knihomoli majú svoje osudy. Presvedčil som sa o tom v súvislosti s anketou o knihách a čítaní, ktorá práve prebieha na týchto stránkach. Dostal som viacero zaujímavých aj podnetných odpovedí na anketové otázky; postupne sú uverejňované v rubrike Literatúra.

Rád by som však upriamil vašu pozornosť aj na minulú anketu PriestorNetu, ktorá je venovaná problematike vzťahu človeka k internetu. Konkrétne odkazujem na tri podľa mojej mienky veľmi zaujímavé príspevky:

:: Pozoruhodným a osobitým spôsobom píše na uvedenú tému básnik Teofil Klas: "Skrátka a jasne: aj internet, ako ktorýkoľvek iný vynález, väčší alebo menší, je zbraň, a na to treba pri narábaní s ním predovšetkým pamätať. A treba sa dať aj poučiť o možných nebezpečenstvách narábania s ním. Mačetou sa dá vykášať, ale aj vraždiť. Človek bez mravných zábran je schopný kedykoľvek ju použiť na onen neblahý účel..." (celý článok).

:: "Problém však je, že v súčasnosti sa ľudia menej stretávajú, dokonca som už zaregistroval aj to, že si susedky písali cez rýchlu poštu namiesto toho, aby prešli 5 metrov jedna k druhej..." Na rôzne aspekty internetizácie spoločnosti poukazuje literárny vedec Ján GallikO internete.

:: Na anketu venovanú téme človek a internet nadväzuje básnik Juraj Kuniak vo svojej úvahe-eseji: Sloboda a internet.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.