- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. marca 2013

Pokánie


Zrkadlo Písma – 9/2013

Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.
(Lk 13, 4-5)

Boh netrestá okamžite. Zlodejovi po krádeži neuschne ruka ani na neho nepadne veža (hoci to nemožno vylúčiť). Na druhej strane, dobrodinec sa málokedy dočká odmeny od tých, ktorým pomohol. Nie sme bábkami v bábkovom divadle, život funguje inak.

Súvislosť medzi príčinou a následkom, medzi akciou a reakciou nebýva vždy skratkovito zrejmá, ale to neznamená, že jej niet. Ježišove slová sú jasné – kto nebude robiť pokánie, zahynie.
Zlu sa nedokážeme celkom vyhnúť, ale pokánie nás môže očistiť. Pokáním uznávame svoju slabosť a hriešnosť, zároveň prejavujeme vôľu vymaniť sa spod zákona tela, hmoty, smrti... Pokánie vychádza z pokory, čiže z uznania pravdy o sebe.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Znamenie kríža.
::
PriestorNet :: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.