- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. mája 2013

Naša slabosť


Zrkadlo Písma – 20/2013

Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.
(Rim 8, 26-27)

Svätý Augustín v diele Boží štát píše o Stvoriteľovi: „Od neho pochádza každý účel, všetka krása, všetok poriadok, od neho je miera, počet, váha, od neho je všetko, čokoľvek je v prírode, hocijakého druhu a ceny.“ A dodáva: „Nijako nemožno o ňom predpokladať, že by bol chcel nechať mimo zákonov svojej predvídavosti ľudské kráľovstvá a ich panovníkov, ani ich poddaných.“

Citované slová (Boží štát, I. zväzok; SSV a Lúč 2005) poukazujú na dva aspekty kresťanskej viery – po prvé, svet má pôvodcu, pochádza z rozumu, má teda svoj zmysel a cieľ; a po druhé, Boh tento svet udržiava a riadi, dávajúc nám zároveň slobodu vôle.
Svätý Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Ak svoju slabosť uznáme, prichádzajúca pomoc sa prejaví. Nemusí sa prejaviť hneď a už vôbec nie spôsobom, ktorý my považujeme za vhodný – veď neraz nevieme, čo naozaj potrebujeme.
Potrebujeme veriť. Aj veríme – sebe, svojim schopnostiam, alebo štátu, ideológii, alebo vykladačom snov, veštcom či prognostikom, alebo bizarným teóriám o svete a vesmíre; veríme kdekomu a kdečomu, no keď ide o Krista a jeho Cirkev sme až priveľmi kritickí a nedôverčiví. Či za tým nevidíme diablov chvost?!

::
Predchádzajúce zamyslenie: Alfa a Omega.
::
PriestorNet – niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.