- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. mája 2013

Alfa a Omega


Zrkadlo Písma – 19/2013

Prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.
(Zjv 22, 12-15)

Aké krásne, pôsobivé a pritom tvrdé slová! Napriek básnickej obraznosti, ktorou oplývajú, sa mi javia ako jednoznačné – bránami mesta budú môcť vstúpiť iba tí, čo si očisťujú dušu, posluhovači klamstva nebudú vpustení...

Foto: Peter Horváth
Alfou a Omegou sveta je jeho Tvorca. Alebo chceme tvrdiť, že svet tvorcu nemá? Chceme povedať, že svet vznikol samovoľne a že my ľudia sme produktom akejsi dlhej evolučnej hry, v ktorej hmota sama osebe a na sebe skúša rôzne kombinácie atómov, buniek a molekúl?
„Prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov...“ Myslím, že by sme sa mali trochu aj báť, pociťovať bázeň voči tajomstvu, ktoré nás obklopuje. A zároveň naplno prežívať krásu, oslavovať a velebiť Najvyššieho; ako vo veršoch Jána Harantu:

O Tebe spieva zem, ty Krásny, Najkrajší,
o Tebe spievame my darmi očarení.
K Tebe sa vinie kvet, pod Tebou žiari slnce
a všetko od Teba sa v návrat v Teba mení.
(Zo zbierky Klienti)

::
Predchádzajúce zamyslenie: Konštruktér sveta.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.