- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. mája 2013

Zlo v nás


Vo svojich úvahách opakovane vyjadrujem myšlienku, ktorá pravdaže nie je mojím objavom – myšlienku, že podstatným obsahom dejín je zápas dobra a zla, pričom frontová línia tohto zápasu vedie vnútrom každého človeka.
Uvedomenie si tohto faktu považujem za dôležité, preto ma potešilo, keď som v Solženicynovom mohutnom diele Súostrovie Gulag našiel pasáž, v ktorej autor danú tému predkladá a rozvíja:

„Postupne som prichádzal na to, že čiara, oddeľujúca dobro a zlo, nevedie medzi štátmi, ani medzi triedami, ani medzi stranami – prechádza cez každé ľudské srdce, cez všetky ľudské srdcia.“
Toto poznanie je u Solženicyna podporené nielen poctivou rozumovou úvahou, ale aj osobnou skúsenosťou politického väzňa. Svoje postoje začal prehodnocovať „na zhnitej väzenskej slame“, ako píše, tam sa mu otvorili oči. A nebol by to Solženicyn, keby vec nedomyslel:
„Odvtedy chápem pravdu všetkých náboženstiev sveta: bojujú proti zlu v človeku... Odvtedy chápem lož všetkých revolúcií v dejinách: ničia len súčasných nositeľov zla (a v náhlivosti si nevyberajú, hubia aj nositeľov dobra), kým samo zlo, ešte znásobené, si nesú so sebou ako dedičstvo.“
(In: Alexander Solženicyn: Súostrovie Gulag III; Premedia 2012, s. 19)

::
Súvisiaci článok: Sila príbehu, sila pravdy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.