- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. mája 2013

Konštruktér sveta


Zrkadlo Písma – 18/2013

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.
(Jn 14, 27)

Pokoj, o ktorom hovorí Ježiš, nie je z tohto sveta, ale môže tu pôsobiť. Na inom mieste Písma čítame, že Boží pokoj prevyšuje každú chápavosť. Dáva to zmysel, ak uznáme Boha ako pôvodcu všetkého.
V akejsi diskusii označil jeden z účastníkov náboženskú vieru za prejav slaboduchosti. Dalo by sa zareagovať otázkou: Znamená to vari, že väčšina ľudstva trpí slaboduchosťou? Do hry však vstupujú ešte závažnejšie otázky.

Foto: Peter Horváth
Keď sa pozrieme na svet či vesmír ako celok (v rámci našich ľudských možností) vidíme mohutný a obdivuhodný súlad prírodných zákonov a dejov, vidíme gigantické dielo, založené na istých princípoch, ktoré evidentne funguje ako dobre vymyslený a vytvorený stroj (aj keď termínom „stroj“ veľmi zjednodušujeme). Keby sme mali použiť modernú terminológiu, mohli by sme povedať, že ide o múdro, sofistikovane naprogramovaný a riadený systém.
A tu sú tie závažné otázky: Je možné, aby toto všetko bolo dielom náhody? Je múdre myslieť si, že tento „stroj“ nemá konštruktéra? Nie je práve ateizmus prejavom slaboduchosti?

::
Súvisiaci článok: Pravda viery.
::
Predchádzajúce zamyslenie: Nové prikázanie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.