- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. mája 2013

Snažme sa veci najprv vnímať a sledovať, aby sme nemuseli viac búrať ako budovať

Vlado Gregor
(Úvaha Vlada Gregora)

Na predošlú úvahu som dostal ohlas, či nejde o defetizmus, rezignáciu na vyššie ideály a možno aj na žiarivú cestu k ďalšej konečnej dokonalosti. Už dlhšie mi poniektorí naznačujú aj to, či to kresťanstvo, ktoré propagujem, nie je len neproduktívnou útechou pre menej vzdelaných a jednoduchších.
Milí moji, slovenské príslovie hovorí, že každé teľa má svoj rozum. Darmo hovoríme o ideáloch demokracie, keď vidíme nenávisť, bonzovanie, profitovanie zo zákulisných kontaktov a bezočivé hranie sa na spravodlivosť.

To násilné a umelé zjednocovanie, ktoré sa teraz tzv. Európanom maľuje ako ďalší z ružových snov, a tzv. pozitívna diskriminácia povedú možno v bližšom čase, než si myslíme, k strašnému popáleniu a možno aj k zhoreniu nereálne budovaných štruktúr. Stavanie babylonskej veže nie je len historická poviedka, ale neustále sa opakujúci proces a občas ani nie na vyššej úrovni. Nemýľme si defetizmus so zdravým realizmom!
Budovanie chimér a utópií sa vyskytuje totiž aj v náboženstve. Celý liberalizmus západných teológov, či už katolíckych alebo protestantských, krachuje na tom, že títo vyberaní vzdelanci relativizujú hodnotu akejkoľvek viery. Ľudia ale potrebujú veriť tomu, že sa snažia a bojujú o niečo cenné a výnimočné. Vzniká tu neriešiteľný rozpor a ružové sny teológov zo šesťdesiatych rokov dostali ranu nielen pod pás, ale direkt do ksichtu. Prognózy skrátka nefungujú a bez poriadku, disciplíny a pevných zákonov a zásad nefunguje nič, počnúc rodinou. 
Nedajme sa mýliť rečami o bezuzdnej slobode a stále lepšej zábave bez akýchkoľvek zlých následkov. Takisto sa nedajme kŕmiť rečami o dokonalej spravodlivosti a požehnanej všeobecnej chudobe a rovnosti, ako ich hlásal husitizmus a iné blúznenia pred ním aj po ňom. Chudoba, zdržanlivosť a obetavosť sú dobré a chvályhodné, ak na ne máme a ak nejdú na úkor celej spoločnosti. Lebo ak budeme všetci rovnako chudobní a rovnako a kontrolovane šetriaci, z čoho sa bude tvoriť kapitál a reálne investície pre chod akejkoľvek spoločnosti?
Kristus nám hovorí, že chudobných vždy budeme mať medzi sebou, a Judáša, ktorý sa chcel hrať na najšľachetnejšieho zo šľachetných, evanjeliá otvorene nazvali zlodejom. Milí moji, nedajme sa znovu a znovu mýliť a opíjať rožkom, skrátka robiť zo seba ťažných volov a manipulovaných somárov. Takisto vy, ktorí sa považujete za inteligenciu, nestávajte sa užitočnými idiotmi, ako ich nazval Lenin. Služby takýchto kvázi-inteligentov bez reálneho pohľadu na život využívali chytráci a lovci v mútnych vodách dávno pred Leninom a budú aj po Leninovi.
Bez základnej solidarity a bez podpory charakterných neprežije ani rodina, ani národ a tobôž akékoľvek zoskupenie na vyššej úrovni. Neposmievajme sa ideálu večnej a Božej autority a nemenného zmyslu dejín. Pravidlá, desatorá, tradície a dogmy môžu byť napohľad smiešne a môžu mať kopu komplikovaných výnimiek a napadnuteľných zložitostí, ale bez snahy o ne, bez viery v ne a bez úcty k obradom a zvykom s nimi spojených, neprídeme k ničomu lepšiemu a zložitejšiemu, ale len k čoraz jednoduchšiemu chaosu a neporiadku.
Nezakončil som zvlášť pekne a zbožne, ale ako hovorí tá zastaraná, ale v mnohom stále aktuálna latinčina, sit venia verbo, tak prišlo slovo. Aj to je súčasť viery, zbožnosti a boja proti modloslužbe, aby sme si nezamieňali pium desiderium, teda zbožné želanie, za realizovateľnú skutočnosť. My veríme, že na počiatku bolo Slovo, ale nie také, ktoré nemalo zmysel a reálne uplatnenie.
25. 4. 2013

::
Autorom príspevku je stály spolupracovník PriestorNetu filozof a publicista Vlado Gregor .
::
Predošlá úvaha: Lietame v balóne...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.