- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. júla 2013

Zasľúbená zem

Zrkadlo Písma – 27/2013

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
(Lk 10, 3)

Pán nás posiela, pobáda, usmerňuje. Vyzbrojuje nás svojím slovom. Dáva nádej a prísľub večného života.

Áno, raz dozreje čas ako plod na jeseň. Skôr či neskôr to príde: bude treba vstať, vziať rozum do hrsti a srdce do dlaní, rozdať získané a získať rozdané, vykročiť – ako akrobat, po lane...
Nestonať, ale konať. Nezúfať si, ale dúfať. Žiť! Za obzorom je zasľúbená zem, za mrakmi svieti slnko. Ježiš povedal, že kresťania budú vždy prenasledovaní, „vláčení pred kráľov a vladárov“, no zároveň sľúbil spásu tým, ktorí vytrvajú do konca.

::
PriestorNet – niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.