- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. augusta 2013

Logika viery

Zrkadlo Písma – 31/2013

Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.
(Lk 12, 15)

V Biblii nachádzame text o boháčovi, ktorý zhŕňal materiálne statky mysliac si, že potom, keď už bude mať dosť, začne si spokojne užívať. Ale omyl! Príbeh končí poznámkou: nevedel, že ešte tejto noci zomrie.

Veru, život človeka nezávisí od toho, čo má. Aj súčasný pápež František opakovane pripomína, že kultúra blahobytu nás zvádza k egoizmu a ľahostajnosti, čo sa napokon obracia proti nám samým. Blahobyt zaslepuje a odtŕha človeka od Boha, na ktorom skutočne závisí jeho život.
Napokon nám zostane iba to, čo sme rozdali – čo sme obetovali, čím sme pomohli, čo sme nezávideli... Taká je logika viery, logika evanjeliovej zvesti a Ježišovho učenia.

::
Rok viery v PriestorNete: Zrkadlo Písma.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.