- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. novembra 2013

Zrážka civilizácií

(Z Pisárovho glosára)

Samovražedné atentáty: takmer denne sa zo správ dozvedáme o mužoch, ale aj ženách (zväčša mladých), ktorí sa rozhodli s výbušninou na tele, alebo iným podobným spôsobom, vojsť do náručia smrti a stiahnuť do nej aj iných.
Už dlhšie sa zamýšľam nad spomínaným fenoménom. Samozrejme, nesúhlasím s takýmto prístupom k akémukoľvek problému, veď ubližovanie druhým i sebe je vážnym porušením základného zákona lásky k blížnemu. Násilie nič nevyrieši, pomsta a odplata vedú do bludného kruhu ďalších neprávostí. Ale udivuje ma pevnosť viery týchto ľudí, ich odhodlanie ísť za svoje presvedčenie aj na smrť.

Keď to porovnávam s naším (európskym či západným) prístupom k životu, vyvstávajú vo mne rôzne otázky. Aké sú naše ideály? A máme ešte nejaké? Vytvorili sme kultúru konzumu a hromadenia vecí. Trasieme sa o to, čo sme si nahonobili. Sme ešte schopní vzdať sa aspoň niečoho v prospech celku?
Počúvame o zrážke civilizácií. Ako v tomto strete obstojí tá naša? Vidí sa mi, že voči tým, čo sa neboja smrti, nemáme ani so svojou vyspelou technikou šancu – pokiaľ sa nevrátime k svojim vitálnym koreňom.
Nie fundamentalizmus, a už vôbec nie fanatizmus, ale zásadovosť. Tolerancia predsa nemusí byť postavená na slabosti a ľahostajnosti. Pravá tolerancia je založená na sile, na jasnom postoji a povedomí vlastnej historickej identity.
Bezbožná spoločnosť, živená len individualistickou ezoterikou alebo skeptickým pragmatizmom, sa nemôže ubrániť sile veľkých ideí... Mali by sme preto zapáliť svoje srdce a zahorieť túžbou po obnove, lebo inak uschneme ako ratolesť odtrhnutá od koreňov.
::
Bohdan Pisár glosuje: Nabudúce o bulvárnosti žurnalistiky.
::
Predchádzajúca glosa: Umenie na scestí.
::
PriestorNet: Niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.