- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. novembra 2013

Nasledovanie Krista

Zrkadlo Písma – 46/2013

Hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár.
(Mal 3, 19)
Kto nechce pracovať, nech ani neje.
(2 Sol 3,10)

Kto robí, robí aj chyby. Ale horšie by bolo nerobiť nič, alebo svoje chyby nepriznávať a nenaprávať. Ešte horšie by bolo obohacovať sa na úkor druhých. Deň zúčtovania sa blíži...

Zvykli sme si nemilosrdne spochybňovať všetko, čo si nevieme experimentálne overiť, čo presahuje hranice nášho zmyslového poznania. S pochybnosťami, neraz prehnanými, pristupujeme aj k Svätému písmu. Nezaškodí preto načrieť do studnice osvedčených rád.

Tomáš Kempenský vo svojom Nasledovaní Krista odporúča hľadať pravdu skrze vieru, nábožne a pokorne, s vedomím, že „Boh je schopný urobiť viac, než môže človek porozumieť“ (4. kniha, 18. kapitola). Celkom samozrejme žiada, aby sme každú biblickú knihu čítali v takom zmysle, v akom bola napísaná (1. kniha, 5. kapitola). A pripomína: „Vo všetkom, čo robíš, pamätaj na koniec!“ (1. kniha, 24. kapitola).

(Tomáš Kempenský: Nasledovanie Krista; Spolok svätého Vojtecha, niekoľko slovenských vydaní)

::
Zrkadlo Písma počas celého Roka viery – v rubrike Zrkadlo týždňa.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.