- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. novembra 2013

Umenie na scestí

(Z Pisárovho glosára)

V galériách a vôbec na verejnosti už bolo vystavované a vydávané za umenie kadečo: nielen prázdne plochy, záchodové misy či predmety nájdené na smetisku, ale aj rôznymi spôsobmi zdeformované alebo priam znetvorené podoby človeka a človečenstva… Víťazí princíp deštrukcie nad konštrukciou. A táto tendencia dnes prevláda vo všetkých oblastiach umenia.
Umenie odzrkadľuje situáciu v spoločnosti, je produktom ducha doby. Nerozhodnosť, nejednotnosť, relativizmus a vykorenenosť sa stali charakteristickými črtami západnej kultúry.

Výrazným znakom súčasného umenia je odklon od klasických estetických mier, ba čo viac, odmietanie akýchkoľvek umeleckých kritérií. Normy a pravidlá, ktoré boli prijaté a overené celými generáciami tvorcov, prijímateľov, znalcov a milovníkov umenia, ktoré prešli skúškou času, sa stali akoby nepotrebnými. Navyše, mnohí autori podľahli téze, že pri tvorivej činnosti netreba brať ohľad na morálne kritériá. Časť umenia sa tak stala prehliadkou sociálnej a psychickej morbídnosti, pričom takéto prejavy majú takmer všade otvorené dvere, nechýba im mediálna ani finančná podpora.
Odtrhnutie estetického od etického je spojené s jednostrannosťou videnia sveta. Dôsledkom je niekedy až deformačné zvýrazňovanie alebo potláčanie niektorých aspektov. Zatiaľ čo staršie umenie sa pokúša o celistvosť a prináša nejaké posolstvo, počnúc avantgardou sa jeho záber zužuje a obsah vytráca. A umenie súčasné (postmoderné) vo svojich krajných polohách spochybňuje všetky hodnoty a princípy, úsilie o slobodu človeka je v ňom anarchistické.
Umelecké snaženia uplynulých desaťročí sa z veľkej časti uzavreli do bludného kruhu, v ktorom dochádza k preskokom od vulgárneho naturalizmu k abstrakcii odmietajúcej realitu, od pozitivizmu k iracionálnemu tápaniu. Človek vyhlásil, že Boh je mŕtvy a ocitol sa v existenciálnej úzkosti. Nečudo, že časť intelektuálov prijala presvedčenie o absurdite tohto sveta a tohto života.
Lenže umelecký čin je zároveň ľudským činom, čo znamená, že aj tu platia mravné kritériá. Umelec sa nemá stavať ani nemá byť stavaný do roly sociálneho inžiniera, učiteľa či kazateľa, má sa však svojím spôsobom podieľať na formovaní slobodného človeka a lepšieho, plnšieho života. Naozaj hodnotné umenie sa zakladá na úsilí o harmonickú jednotu krásy, pravdy a dobra. Akokoľvek zložité sú vzájomné vzťahy týchto kategórií, len ich prepojením možno vyvážene vyjadriť mnohorakosť života.
::
Bohdan Pisár glosuje: Nabudúce o samovražedných atentátoch.
::
Predchádzajúca glosa: Falošná tolerancia.
::
PriestorNet: niečo navyše.

2 komentáre:

 1. Len by som dodal, že umenie je často, možno vždy, je odrazom reality. Z toho vlastne vychádza aj táto úvaha. Bohužiaľ, realita je taká aké je umenie. Bludný kruh. Silný jedinec odolá zvodom, ale čo tí druhí? Panuje akýsi mýtus, že presadiť sa dá len "avantgardou". Lenže tie extrémy sa samé vyčleňujú a rozhodne ich nemožno zovšeobecniť. Stále prevláda umenie etické, aj keď sa občas vystavuje na obdiv to druhé. Napríklad v hudbe, ak pominieme extrémnu "modernu", možno nájsť to múdre, aj príjemné... Toľko na zmiernenie skepse :)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ďakujem za ohlas.
   V podstate súhlasím. Z dlhodobejšieho hľadiska isto prevládne "etické" umenie.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.