- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. augusta 2014

O kultúrnom povedomí a bezvedomí

(Z Pisárovho glosára)
Rád by som sa aspoň niekoľkými slovami vyjadril k stavu našej kultúry a kultúrnosti, považujem totiž za potrebné predostierať túto tému.
Tuším Romain Rolland svojho času napísal, že ľutuje ľudí, ktorí nepoznajú radosť z čítania kníh. Ja by som k tej ľútosti pridal počudovanie. Koľkí ľudia vedia čítať, a predsa nečítajú. Hádam len nápisy, nadpisy, článočky z bulváru či výplatné pásky. Majú rozum, ale stále a bez rozmyslu preberajú názory iných, majú dobrý sluch, no nerozumejú počutému – nenačúvajú – už len pozerajú, dennodenne a do otupenia sledujú často pochybné výtvory televíznych mágov, komediantov a hochštaplerov.

Áno, trochu zveličujem, ale v záujme veci. Všeobecný stav našej kultúry a kultúrnosti je totiž povážlivý, som o tom hlboko presvedčený. V každej kríze je však zárodok obrodenia. Chcem veriť, že postupom času si bude stále viac ľudí uvedomovať, že čítanie beletrie je užitočné, že pozorné načúvanie je potrebné, že mediálne programy typu „reality šou“ sú klamlivou, krátkodychou a v konečnom dôsledku bezcennou maškarádou…
Zmena k lepšiemu si však vyžaduje úsilie. Začať treba, samozrejme, od seba, ale aj príslušné inštitúcie či skôr ľudia v nich by mali robiť viac a lepšie, pretože (či chceme alebo nie) bez štátnej podpory bude nekomerčná kultúra iba živoriť na okraji záujmu ľahostajnej väčšiny.

::   Bohdan Pisár glosuje: Nabudúce o čare rozprávky.
::   Predchádzajúca glosa: Nevážime si život.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.