- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. septembra 2014

Zápas o pravú demokraciu

ZÁPISNÍK – týždeň 37 / 2014
V letnej prílohe časopisu VOX boli publikované tri prednášky Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Hoci ide o staršie práce (prvá je z roku 1969, druhá z roku 1991 a tretia premiérovo zaznela v roku 2011), sú stále aktuálne a stoja za pozornosť. Svoj krátky komentár k nim prinášam na pokračovanie.
Druhá prednáška sa zaoberá náboženskými a etickými hodnotami v pluralistickej spoločnosti. Kardinál Joseph Ratzinger ju predniesol na pracovnom zasadaní biskupov USA v texaskom Dallase.

V značnej časti sveta dnes vládne presvedčenie, že jediným primeraným spoločenským systémom je demokracia. Podľa niektorých aktivistov spoločnosť samotná nemá nijakú hodnotu, jej úlohou je dávať priestor jednotlivcom: „Lenže bezobsažná individuálna sloboda, ktorá sa takto javí ako najvyšší cieľ, ruší vlastne samu seba, lebo sloboda jednotlivca môže existovať iba v nejakom poriadku...“ Autor taktiež upozorňuje na to, že v liberálnom poňatí demokracie sa pravda ukazuje ako spoločensky nepoznateľná a pokusy vyhlásiť niečo za pravdivé sú považované za prejav netolerancie. Moderné vnímanie demokracie sa čoraz väčšmi spája s relativizmom: „Takto to dnes vidíme všetci. No keď sa na problém pozrieme zblízka, vynorí sa otázka, či by predsa aj v demokracii nemalo byť určité nerelativistické jadro.“
Dospelo to tak ďaleko, že dnes radšej hovoríme o hodnotách ako o pravde. Bojíme sa niečo vyhlásiť za pravdu. A takzvané hodnoty sa stali súčasťou hry na väčšinu a menšinu. Táto problematika tvorí podľa Ratzingera ústredný bod súčasných dišpút v politickej filozofii, pričom možno povedať, že tu stoja proti sebe dva základné postoje – jeden je radikálne relativistický, podľa ktorého v politike niet iného princípu, len demokratická volebná súťaž; oproti tomu druhý postoj znamená uznávanie istého systému hodnôt ako pravdivého a v podstate nemenného (pravda je daná, nie je produktom politiky).
Autor pripomína, že aj väčšina sa môže mýliť, môže dôjsť k spochybňovaniu základných dobier, slobodu možno zničiť práve v mene slobody... Aké je riešenie? Vládnutie musí byť službou! Treba sa oprieť o kresťanstvo, ktoré je prameňom poznania a vnáša svetlo aj do politiky. Kresťanská viera tvorí aj dnes základ rozumnej morálky, bez ktorej spoločnosť nemôže existovať: „Treba odmietnuť absolútny štát, ktorý sa presadzuje ako prameň pravdy a práva. Treba však odmietnuť aj striktný relativizmus a fukcionalizmus, pretože povýšenie väčšiny na jediný zdroj práva ohrozuje morálnu dôstojnosť človeka a smeruje k totalite.“
V závere prednášky Joseph Ratzinger konštatuje, že Cirkev si je vedomá svojej úlohy i svojich možností – nemôže vybudovať Boží štát tu na zemi, ale pritom „my kresťania smieme a musíme vnášať nádej aj do toho, čo je len dočasné, do sveta našich štátov“.
Ján Maršálek
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: Budúcnosť Cirkvi.
::
Časopis VOX.
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.