- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. septembra 2014

Matke Božej záchrankyni

Karol Dučák 

Matka Božia, Brána nebies,
Kresba: Arpád Horváth

                                                   chovám k tebe čistý cit,
môžem sa však taký hriešny
                                                    viacej k Tebe priblížiť?
Si Kráľovná nebies jasná
                                               a ja neraz v spároch tmy,
popri Tvojej čistej kráse
                                                      cítim sa byť nehodný.


Dlho som sa trápil, tápal,
                                                        nevedel sa obnoviť,
no ty si mi srdce vlažné
                                                          pripútala k Synovi.
Tak som našiel vďaka Tebe
                                                          novú cestu života,
moje žitie pokračuje
                                         na kresťanských hodnotách.

No satan svoj zápas nevzdá,
                                                            znevažuje istoty,
chráň ma, Pani, a pomôž mi
                                                       neba blaho nestratiť.
Nenechaj ma znovu tápať,
                                                   umárať sa bez nádeje,
keď sa srdce osamelé
                                         v svete chladnom iba chveje.

Si tak krásna, si tak čistá
                                                      a vznešená zároveň,
rozpáľ, prosím, v mojom srdci
                                                  žhavej lásky pochodeň.
Pomáhaj mi, prosím, Pani,
                                                v pokore niesť lásky kríž,
vytrvalo prekonávať
                                                          neustále prekážky.

Tebe vďačím, Matka Božia,
                                                         za tú cestu nádeje,
Tebe navždy musí patriť
                                                     moje srdce strápené.
Do smrti Ti svoje žitie
                                                        v opateru zverujem,
pod ochranou Tvojou svätou
                                       čas svoj zvyšný prežiť chcem.

::

1 komentár:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.