- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. novembra 2014

Cesta k bráne

Čítanie na každý deň
Ako odvrátiť ťaživý pocit jednotvárnosti, preťaženosti, uponáhľanosti? Ako odolať tlaku povinností a problémov, ktoré prichádzajú a robia život niekedy až neznesiteľným? Ako si uchovať vieru, nádej, lásku? Ťažké otázky, ťažké odpovede – ak vôbec možno na takéto otázky uspokojivo odpovedať. Tak či tak je dobré pokúšať sa o to.
Pokladám za dôležité nevzdávať sa, skrášľovať si život, neustále sa obnovovať a posväcovať svoj čas, prekonávať každodennosť – okrem iného čítaním. Preto rád čítam duchovno-formačnú literatúru, osobitne knihy úvah, myšlienok či zamyslení, ktoré sú zostavené tak, aby na každý deň pripadlo krátke hutné čítanie, prístupné aj v zhone bežného žitia. Rád také knihy čítam a jednu takú som aj napísal.

Cesta k bráne (s podtitulom Čítanie na každý deň) obsahuje 366 krátkych zamyslení. Možno ich čítať postupne počas kalendárneho roka, ale aj v inom poradí a tempe, podľa záujmov, potrieb a možností čitateľa. Čo strana, to iný čas a iná lektúra. Dovolím si povedať, že napriek rôznosti tém zbierka tvorí jeden celok; je vyjadrením kresťanského úsilia o život v plnosti.

Ján Maršálek

(Kniha vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum.)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.