- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. novembra 2014

Kresťan a svet

Zápisník – týždeň 47 / 2014
Aké je niekedy ťažké priznať si pravdu! Vyjaviť niečo o sebe, pozrieť sa do zrkadla, ktoré odráža naše chyby a slabiny. Aké je to ťažké! Sám som si to vyskúšal.
Pravda oslobodzuje. Schopnosť ľutovať nás uvoľňuje a otvára cestu k odpusteniu. Silní duchom vedia prijať aj prehru a zahanbenie, s pokorou a pokojom.
Dnešný svet uvažuje inak. Dáva prednosť obalu pred obsahom. Klame a zavádza, ukazuje sa v maske, predostiera falošné obrazy a predstavy. Dnešnému svetu sa nepozdáva pokánie, ľútosť považuje za prejav slabosti a z pravdy si robí posmech... Lenže my nie sme z tohto sveta. Kresťan je občanom Božieho štátu.

::
Isto uznáme, že nie je správne uzavrieť sa úplne do vlastnej ulity a odmietať spoločnosť, odmietať vonkajší svet ako celok. Človek je predsa tvor spoločenský, potrebuje ľudí a hlavne potrebuje usmernenie, ktoré je výsledkom komunikovania s inými.
Platí to aj o rozličných záujmových skupinách. Prílišné uzatváranie sa vedie k sektárstvu, vháňa ľudí do omylu alebo fanatizmu. Konfrontácia s okolím dáva nové impulzy.
Nemusíme, nesmieme nekriticky prijímať názory, postoje, spôsob života iných. No rovnako zlé by bolo všetko a všetkých bezhlavo či tvrdohlavo odmietať, trvať na svojom bez ohľadu na pravdu. Vernosť nie je zaslepenosť.
::
Kto chce vidieť tŕne, vidí tŕne. Kto chce vidieť ružu, vidí ružu. Môžeme to brať ako prejav ľudskej psychiky, psychologickej sugescie či zavádzania. A môžeme ísť hlbšie, na duchovnú rovinu, a prijať to ako vlastnosť viery.
Viera mení svet, pretvára skutočnosť a zároveň vytvára novú – nie snovú, nie fantazijnú, nie klamlivú, nie subjektívnu, ale objektívnu, pravú, pravdivú a živú.
Každému sa stane podľa jeho viery. Nevidím v tom ľubovôľu, lebo viera udáva životu smer a čím je silnejšia a opravdivejšia, tým viac sa prejavuje v skutkoch.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: V náboženstve ide o všetko
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.