- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. novembra 2014

Cesta k bráne (Čítanie na každý deň)

Vyšla nová kniha Jána Maršálka
Podnetné zrnko múdrosti na každý deň v roku. Krátke zamyslenia dotýkajúce sa životných otázok človeka i doby, v ktorej žijeme, s ambíciou ponúknuť čitateľovi trváce hodnoty a overené postoje, ako sú obsiahnuté v pokladnici kresťanského učenia.
Úsporný jazyk, precízna formulácia a schopnosť vystihnúť podstatu dávajú dielu charakter modernej, prístupnej a pritom hodnotovo pevne ukotvenej duchovnej literatúry.
Kniha obsahuje 366 drobných zamyslení. Možno ich čítať postupne počas kalendárneho roka, ale aj v inom poradí a tempe, podľa záujmov, potrieb a možností čitateľa.

Pravidelným čítaním duchovno-formačnej literatúry posväcujeme svoj čas. Cesta k bráne je vyjadrením kresťanského úsilia o život v plnosti. Bránou do nebeského kráľovstva je Ježiš Kristus – ten istý včera i dnes a naveky!

Kniha Cesta k bráne (s podtitulom Čítanie na každý deň) vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum. Dá sa kúpiť v predajniach náboženskej literatúry, v internetových kníhkupectvách, alebo priamo vo vydavateľstve Post Scriptum.
::
Ján Maršálek (1965) píše poéziu i prózu, venuje sa tiež literárnej kritike a publicistike. Jeho texty boli uverejnené vo viacerých periodikách. Knižne vydal niekoľko básnických zbierok. Rediguje internetový občasník PriestorNet.

::
Cesta k bráne (Čítanie na každý deň)
::

1 komentár:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.