- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. novembra 2014

Veriť je ťažké, ale vznešené

ZÁPISNÍK – týždeň 44 / 2014
Sviatok všetkých svätých nám pripomína hlavnú životnú úlohu – dosiahnuť svätosť. Rôznymi spôsobmi, každý podľa svojich talentov, dosiahnuť jedno: dosiahnuť stav, v ktorom sa naša vôľa zjednotí s vôľou Všemohúceho.
Svätosť nepatrí, nesmie patriť minulosti. Žiada sa v každej dobe a na každom mieste. Poznať ju po ovocí. Plodí pokoj, porozumenie, odpustenie. Čerpá z viery, nádeje a lásky a zároveň tieto božské čnosti šíri medzi ľuďmi.

Pozrime sa na svätcov ako na nasledovaniahodné príklady. Vezmime si z ich sviatku povzbudenie a vznešenú túžbu nasledovať Krista. Rád čítam životopisné knihy o svätých. Sú zdrojom poučenia a povzbudenia.
::
„Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej.“ Tak píše apoštol Pavol o nádeji veriacich kresťanov. A pokračuje: „Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.“ Tieto biblické slová (1 Sol 4, 13–14) vyjadrujú pravdu viery a zmierňujú náš strach zo smrti.
Môžeme sa rozhodnúť – alebo sa prikloníme k tajomstvu, alebo k ničote. Je to zásadná voľba, ktorá ovplyvní celý náš život. Veriť je ťažké, ale vznešené.
Spomienka na zosnulých nás nabáda položiť si so všetkou vážnosťou otázku o zmysle života a smrti. Často sa modlím: Pane, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.
::
Naučili sme sa nemilosrdne spochybňovať náboženské pravdy, ktoré sa nedajú experimentálne overiť, na ktoré je náš rozum krátky. Zdá sa nám to múdre. Akosi nevidíme dôsledky – zúženie obzoru, duchovnú vyprázdnenosť, krízu viery.
Je azda pravdou iba to, čo za pravdu uznáme? Či nie je svet väčší ako naše možnosti a schopnosti? Treba nám uznať vlastnú obmedzenosť. Treba nám prijať tajomstvo.
Láska dáva zmysel večnosti a večnosť dáva zmysel láske. A za tým a nad tým, za všetkým a nad všetkým je Boh ako Stvoriteľ, Hýbateľ, Otec. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného...

Ján Maršálek
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: Bolesť ako dar (?)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.