- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. októbra 2014

Bolesť ako dar (?)

ZÁPISNÍK – týždeň 43 / 2014
Keď som sa raz okoliu sťažoval na zdravotný problém a bolesť, jedna blízka duša mi nato povedala: „Prišiel si predsa po svojich... A že ťa niečo bolí? Veď je to dar!“
Vrylo sa mi to do pamäti. Premýšľam o tom.
Prijať bolesť ako dar je kresťanské. Pravdaže, nemôže ísť o masochistické vyhľadávanie či spôsobovanie si bolesti, ale prijatie daného, nevyhnutného, prijatie údelu a zosúladenie vlastnej vôle s Božou vôľou.

Človek musí byť pripravený dať Bohu to, čo od neho dostal – teda seba samého. Veď napokon to aj tak bude musieť urobiť. Záleží však na tom, či sa podvolí dobrovoľne, uznajúc najvyššiu autoritu a konečné dobro, alebo či sa bude, márne a hriešne, vzpierať.
::
Epiktetos: „Slobodný človek sa má naučiť želať si a prijať všetko, čo sa mu prihodilo, pretože to, čo sa človeku prihodilo, sa stalo len z vôle toho, kto riadi tento svet.“
Schopenhauer: „Zmenšením záujmu o seba samého sa od koreňa odsekáva a ohraničuje úzkostný nepokoj.“
(In: L.N. Tolstoj – Čítanie na každý deň)
::
Ján Maršálek
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: Dravci.
::

1 komentár:

  1. Karol Dučák26.10.14

    Veľmi dobre vystihnuté. V tomto vynikali svätci. Sv. Terézia z Lisieux, panna, učiteľka Cirkvi, dokonca tvrdila, že ak človek dobrovoľne, s láskou prijme svoj životný kríž, jeho duša po smrti putuje priamo do neba. Podľa nej má človek už počas pozemského života toľko utrpenia, že to stačí na to, aby si už tu, na zemi, mohol zaslúžiť nebo. Prečo teda toľko duší musí ísť do očistca? Jedine preto, že ľudia prijímajú pozemský kríž s odporom, reptaním, ba neraz sa búria proti Pánu Bohu. Toto tvrdila veľká francúzska svätica a ja nemám dôvod jej neveriť. Ešte ďalej išiel stigmatizovaný páter Pio. Ten prosil Pána Boha, aby mohol trpieť za spásu duší svojich blízkych. Trpel nesmierne muky, ale zachránil veľké množstvo duší pred večnou záhubou. Ďakujem za tento príspevok.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.