- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. októbra 2014

Dravci

ZÁPISNÍK – týždeň 42 / 2014
Žijú medzi nami – a proti nám. Nenásytní, striehnuci na korisť. Záleží im iba na vlastnom prospechu a nerobí im problém pošliapať po právach a cti druhých. Sú to dravci, banditi, odroni – hoci nejeden z nich v drahom oblečení a v postavení podnikateľa či funkcionára.
Dnešná doba týmto dravcom v ľudskej koži nahráva osobitným spôsobom. Paragrafy sú pokrútené, štátna moc chorá, zato moc peňazí tuším nemá hraníc. Človek, ktorý zostal človekom, stáva sa potenciálnou obeťou bezcharakterných zloduchov.

Rozmýšľajúc o tom, otvorilo sa mi Písmo na mieste, kde sa končí Kniha proroka Malachiáša:
Hovoríte: „Zbytočné je slúžiť Bohu; aký osoh máme z toho, že zachovávame jeho nariadenia a úctivo si počíname voči Jahvemu nebeských mocností? Teraz musíme za šťastných považovať namyslencov: darí sa tým, čo páchajú zlo; pokúšajú Boha  a nič sa im nestane.“ (...) Ale Boh vraví: V ten Deň, ktorý chystám... uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a zlým človekom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži. Lebo pozrite: prichádza Deň blčiaci ako pec. Všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezbožnosti, budú slamou. A ten Deň, keď príde, ich zapáli – hovorí Jahve nebeských mocností – nenechá im ani koreň, ani vetvu.
(Mal 3, 14–15, 17–20)
Citované podľa Jeruzalemskej Biblie (Dobrá kniha Trnava, 2013).
Ján Maršálek
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: Bude mať kto zhasnúť?
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.