- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. novembra 2014

V náboženstve ide o všetko

Zápisník – týždeň 46 / 2014
Náboženstvo nemožno uzavrieť do samotky individualizmu, nemožno ho praktizovať podľa akýchsi osobných pravidiel či vrtochov. Svojvoľné prispôsobovanie náboženských právd vlastným predstavám nutne vedie k deformácii.
Náboženstvo si nevyberáme ako tovar v obchode. Tu nejde len o záľubu, nejde o čosi, čo môžeme meniť ako sezónne oblečenie. V náboženstve ide predsa o všetko, pretože ide o život.
Zdá sa, že nie každý to chápe. Nie každý si je vedomý svojho svetonázoru, žijúc zvykovo, alebo podľa módneho či väčšinového vkusu. Názor na svet by sme si mali utvárať a formovať programovo.

::
Tak ako skutočná láska nie je iba záležitosť citu, tak ani viera. Náboženská viera v pravom zmysle slova (viera kresťanská) nestojí na čomsi iracionálnom, nezávisí od emócií, neopiera sa o dohady. Je v podstatnej miere vecou vôle a rozhodnutia.
Veríme, pretože sme skúsenosťou, poznaním, skúmaním, meditovaním dospeli k tomu, že veriť je múdre a dobré, že je to ten najlepší postoj a najušľachtilejší spôsob ľudskej existencie.
Veríme, lebo neveriť znamená blúdiť a pritakávať ničote. Veríme, lebo hodnoverní svedkovia, vyznávači a mučeníci videli Zjavenie a povedali nám o tom. Veríme, lebo máme pred očami Ježiša, ktorému sme schopní porozumieť, veď bol jedným z nás! Verím a vyznávam spolu s mnohými: Ježišu, ty si Kristus, syn živého Boha.
::
Prorok Malachiáš už pred mnohými storočiami písal o namyslencoch, ktorí si dovoľovali ísť proti spravodlivosti, mysliac si, že „prospievajú tí, čo páchajú zlo, pokúšajú Boha, a predsa sa zachránia“ (Mal 3, 15).
Lenže prorok napísal aj to, čo mu vnukol Boh ako odpoveď na takýto ľudský postoj (Mal 3, 19): „Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou.“
Je zjavné, že človek sa vo svojej podstate nemení. V každom historickom období žili takí, čo opovrhovali Božím slovom a jeho zákonmi. Ak teda čosi podobné vidíme vo svete či nedajbože v sebe, nič nové pod slnkom. Ale Pánovo slovo platí a treba ho brať vážne.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: Ukrajina, Rusko a budúcnosť Slovenska
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.