- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. augusta 2015

Vŕtajúce aforizmy

Milan Kupecký: Aforizmy
Vydavateľstvo H+S Nové Zámky, 2015
Novinár, redaktor, publicista, ale predovšetkým humorista Milan Kupecký (1943) vydal knižne plody svojho dlhoročného tvorivého úsilia na poli humoru a satiry – pod jednoduchým názvom Aforizmy (s podtitulom Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave). Publikácia obsahuje niekoľko stoviek týchto drobných literárnych útvarov a je bohato ilustrovaná výtvormi karikaturistu Vladimíra Pavlíka. Škoda len niekoľkých jazykových chýb a preklepov, tie trochu narúšajú dojem z čítania inak zaujímavej knihy.

Po úvodných stranách, z ktorých sa dozvieme čo-to o autorovi i o humore, natrafíme na motto: „Každá úvaha by mala mať svoju váhu. Nie je ťažké písať aforizmy. Oveľa ťažšie je ich vymýšľať.“ Veru, všetko vypovedané či napísané by malo mať svoju váhu, teda primeranú výpovednú hodnotu, krytú pocitom zodpovednosti za zverejnené slovo. Platí to tiež o humore a satire, aforizmus nevynímajúc. Vymyslieť dobrý aforizmus je o to ťažšie, o čo obsahovo hutnejší musí byť vzhľadom na malý priestor, ktorým disponuje. Povedať veľa (všetko dôležité) a nemrhať pritom slovami, to dokáže málokto.
Je prirodzené, že pri takom množstve aforizmov, aké nachádzame v predmetnej zbierke, nie všetky sú vynikajúce; stretávame sa aj s variovaním a zrkadlením, lebo tak to funguje, že myšlienky a nápady sú okolo nás, niektorí ich takmer nevnímajú, no iní ich zachytia, pretvoria a pošlú ďalej... Aj aforizmy, podobne ako vtipy, takto prúdia v našom mentálnom a kultúrnom prostredí, aby nás vždy znova prekvapili a obohatili.
Milan Kupecký tvorí – zdá sa – spontánne, s ľahkosťou, čaruje a hrá sa so slovami, hľadajúc iskierky humoru, zrnká múdrosti, ívery poznania. Uplatňuje pritom optiku obyčajného človeka, preto jeho aforizmy nepôsobia elitársky či pesimisticky, hoci sa nevyhýbajú ani vážnym otázkam a problémom. Uveďme príklad: „Aj v bande naničhodníkov si každý o sebe myslí, že on je ten najlepší.“ Alebo: „U nás sa uplatnil čínsky model hospodárenia: ryžovanie.“
Knižka je rozdelená na viacero častí – podľa tém, ktoré autor v aforizmoch spracúva. Možno povedať, že ide o témy týkajúce sa nášho každodenného života: práca, manželstvo, medziľudské vzťahy, peniaze, záľuby, ľudská hlúposť, životné prostredie... Autorská invencia ich však dvíha z tieňa každodennosti, aby sme v inom svetle mohli vidieť to, akí sme a ako žijeme.
Aforizmus je podľa niektorých „románom v kocke“. Dokonalý aforizmus ešte nikto nevymyslel a ani nevymyslí, to by totiž musel vrátiť vesmír k počiatku, zhustiť ho do niekoľkých slov, čo je zjavne nad ľudské sily. To neznamená, že by sme sa mali aforizmov zriecť, práve naopak, veď usilovať sa o nemožné je neraz predpokladom dosiahnutia možného. Aforisti to vedia, vie to aj Milan Kupecký, preto stále hľadá pomyselné zrnká zlata v piesku.

Ján Maršálek
::
Súvisiace:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.