- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. augusta 2015

Slovo a svet

Stará ľudová múdrosť nás učí: Najprv požuj, potom jedz – najprv si rozváž, potom hovor. Slovo vypustené z úst (alebo napísané a zverejnené) sa už nedá vziať späť. Čo ako by sme chceli, vypovedané slovo sa už nevráti ani nezanikne, ide svojou cestou, pričom tá cesta je daná jeho obsahom i jeho pôvodcom.
Nič neostane skryté, pamätajme na to. Zodpovednosti, ktorá nám prislúcha, sa nezbavíme. Môžeme ju síce poprieť či zatajiť, ale ani tak jej neunikneme (Lk 12, 2): „Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo.“
Nebuďme takými, čo rýchlejšie rozprávajú ako premýšľajú. Neprehĺtajme nepožuté, aby nás neťažili vlastné ani cudzie neuvážené slová.

::
Bez úcty k Bohu niet úcty k človeku. Dôstojnosť ľudskej osoby je odvodená od nášho Stvoriteľa. Človekovi dneška sa to možno ťažko počúva – neverí tomu, lebo neverí už takmer ničomu.
Keď vytlačíme zo svojej mysle, zo svojho vnútra, zo života osobného i spoločenského myšlienku na Boha, stratíme základ, na ktorom stojí morálka, mravnosť, filozofia i samotný zmysel života.
Keď prijmeme tézu, že všetko je iba hmota a náhoda, prípadne boj o prežitie a bezduchý evolučný proces, dostaneme sa na vratkú podlahu, na šikmú plochu, po ktorej sa môžeme zošmyknúť do prázdna. A to predsa nechce hádam nikto z nás.
::
Svet oceňuje rýchlosť a opovrhuje pomalosťou. Lenže pomalosť má tiež svoje prednosti. Niektoré situácie, obrazy, skutočnosti, fakty a hodnoty dokážeme vnímať len vtedy, keď sa stíšime a spomalíme.
Nedajme sa strhnúť povrchnou modernosťou a falošnou výkonnosťou. Je pravdepodobné, že naše svetské výkony a úspechy po čase zapadnú prachom zabudnutia. Čo zostane? Čo zaváži pred Božím súdom?
Aspoň občas sa musíme stíšiť, zvoľniť tempo, prípadne zastať a rozhliadnuť sa, aj nahliadnuť do svojho vnútra. Poznávajúc seba vieme lepšie pochopiť iných aj svet, v ktorom žijeme a v ktorom chceme niečo dosiahnuť.
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.