- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. októbra 2015

Myšlienky z rozhovorov (8)


Pevnou súčasťou PriestorNetu sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Domnievame sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto sa k nim vraciame (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov. 

Tentoraz má slovo filozof Pavel Duraj, humorista Milan Kupecký a rakúsky diakon Manuel Sattelberger.


Pavel Duraj: Kríza tu je a v nebývalom rozsahu. Zachvátila všetky oblasti života a je celosvetová. Je to predovšetkým kríza človeka samotného. Myslím si, že je spôsobená neprekonateľnými rozpormi medzi tým, čo sa cez slovo učíme v škole, v rodine, v zamestnaní, o čom nás neustále presviedčajú masmédiá, o čom si myslíme, že to vieme – a skutočnosťou, ktorú vnímame bezprostredne cez udalosti, ktorých sme svedkami. To, čo zažívame, je skoro opakom toho, čo sa o tom oficiálne hovorí... (Učme sa z vlastného života)
::
Milan Kupecký: Tvorivé možnosti sú v dnešnej konzumnej spoločnosti mizivé, ba takmer žiadne. Všetko je o peniazoch. Nehovoriac o lobingu, intervencii, ktoré vystriedali niekdajšiu socialistickú známosť. Protekcia vraj už nežije, no podľa mňa tu zanechala veľa nezaopatrených detí. Korupcia, úplatkárstvo a vôbec vládnuci marazmus, chaos a neporiadok bez duchovna a dobrých medziľudských vzťahov je doménou dneška a to všade vôkol. Ak by ma humor nedržal takpovediac nad vodou, tuším požiadam o eutanáziu... (Humor ma drží nad vodou)
::
Manuel Sattelberger: Som pastier duší a nie pastier počtov! Počty sú jedna vec. Konkrétna skutočnosť a aktuálne problémy ľudí sú iná vec. Áno, sme väčšina, ale tiež sa zmenšujeme, čo sa týka čísel. Rakúšania majú často veľký strach z iných náboženstiev (moslimovia). Žijú však svoje vlastné náboženstvo len s polovičným srdcom, alebo ak naplno, tak len počas veľkých sviatkov! To by sa nám muselo znovu podariť, aby sme ako kresťania v Rakúsku boli hrdí na svoju vieru, na svoje farské spoločenstvo... (Cirkev v Rakúsku dnes a zajtra)
::

P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal. Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.