- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. októbra 2015

Zápasiť o vieru


Myslíme si, že žijeme v pokrokovej a osvietenej dobe? Mnohé svedčí o opaku. Rozpadávajú sa rodiny, na uliciach bujnie kriminalita, vo verejnom živote sa podvádza ako hádam nikdy doteraz.
Aj dnes musíme zápasiť s problémami, aj dnes sú vo svete choroby, nehody, tragédie. Vo svojom osobnom živote možno prežívame pokoj, a možno nepokoj. Koľko ľudí, toľko osudov. Hľadáme sa?
Pripomeňme si, že aj celý Ježišov pozemský život bol bojom. Jeho cesta bola krížová. Ani jeho nasledovníci to nemali a nemajú ľahké. Ale máme nádej, žijeme vo viere a skrze lásku očakávame víťazstvo dobra.

::
V cynickom svete, ako je ten dnešný, sa všeličo javí v inom (falošnom) svetle. Aj rozprávanie o Bohu sa mnohým javí ako nemiestne, nevhodné, nemoderné. Kresťan je v menšine, ba neraz na okraji – vytlačený tými, čo nedbajú na nič, iba na svoje záujmy.
Uznajme však, že záleží tiež na spôsobe, akým o Bohu hovoríme. Treba brať do úvahy čas i miesto, ako aj ďalšie okolnosti. Aby sme nepôsobili sektársky.
Prvoradý je osobný príklad a skutky. Po ovocí poznať strom. No aj naše slová sú ovocím, ktoré ponúkame iným. Zlý skutok môže zastrieť dobré slovo, a naopak – zlé slovo môže znížiť váhu dobrého skutku.
::
Čosi sa stalo. Ľudská spoločnosť sa v priebehu niekoľkých desaťročí veľmi zmenila. Máme iný spôsob života, vzťahy, zákony. Takmer všetko sa akosi zrýchlilo a zrelativizovalo.
Svet sa hádam ani tak nezmenil, zmenilo sa naše vnímanie, naše nazeranie na svet. Ochabla v nás viera. Poznáme to z Písma – Peter kráčal po hladine Genezaretského jazera, ale keď zapochyboval, začal sa topiť. Podobne je to s nami. Bez viery sa neudržíme.
Stojí za to zápasiť o vieru, prosiť a túžiť, chcieť! Ježišove slová sú jednoznačné (Mt 17, 20): „Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko... nič vám nebude nemožné.“
::

(Úryvky z knihy Cesta k bráne)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.