- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. apríla 2016

Zachovanie si národnej kultúry

Ilustrácia: Arpád Horváth
V procese európskej integrácie sa bude čoraz väčšmi tlačiť do popredia nutnosť zachovania si národnej kultúry, pretože tie spoločenstvá, ktoré si nedokážu zachovať národné kultúrne bohatstvo, stratia postupne svoju identitu a sú odsúdené doslova na zánik. Aby neboli pohltené týmto trendom, nemôžu sa striktne dodržiavať jednotného bruselského scenára. Kultúra je jednou z mála sfér možnej osobitosti a odlišnosti od ostatných kultúr, je to priestor zachovania si svojbytnosti.

Žiaľ, tento názor sa verbálne pertraktuje, no málo sa v tejto sfére robí... A nie sú to iba známe folklórne aktivity, tlač, tanečná, piesňová či filmová tvorba, prípadne umelecké pamiatky. Ale je to najmä tvorba nových umeleckých hodnôt, teda – tvorba dramatická, literárna, hudobná, výtvarná, tanečná, architektonická. Je to aj kultúra jazyka a reči a tiež komplex aktivít osvetového charakteru. U nás existuje ešte aj zopár ochotníkov, ktorí vyvíjajú s dávkou entuziazmu nekomerčnú činnosť za tzv. vatikánsku menu – Pánboh zaplať! Čo nie je zanedbateľný poznatok, je hodný aspoň povšimnutia.
O tom, že existujú ľudia – autori, ktorí  vedia vytvoriť aj kus umeleckej roboty bez nároku na odmenu, prípadne za znížené honoráre, svedčia aj aktivity z nášho satiricko-humoristického prostredia, najmä organizovanie výstav a prezentácie pôvodnej slovenskej tvorby. A hoci zatiaľ bez adekvátneho povšimnutia, aj to prispieva k potenciálu národného bohatstva, ktoré treba zachovať a ak sú možnosti i podporiť. Veď napokon, človek nie je živý iba chlebom, a čosi treba vykonať už aj z dôvodu spomenutej pohlcujúcej európskej integrácie.

2 komentáre:

  1. Je to pravda. Táto téma je hodná širšej diskusie, lebo naše pole neorané je veľké :)

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Anonymný2.4.16

    Na tomto poli môžu konať a konajú veľa užitočného aj literárne kluby. V B. Bystrici napr. literárny klub Litera 2, každoročne vydáva zborník a v spolupráci s lit. a hudobným múzeom organizuje rôzne kultúrne aktivity v meste.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.