- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. apríla 2016

Slovo na nedeľu (10)

Boha nikdy neunaví, ak je nám  potrebné odpustiť! „Ach, otče, kde je problém?“ Problém je v tom, že my sa unavíme, my nechceme, unavíme sa prosiť o odpustenie. On sa nikdy neunaví odpúšťať, ale my sa unavíme prosiť o odpustenie. Nikdy sa neunavme!
(Svätý Otec František)
Naše srdce je niekedy ako z kameňa. Ak nám niekto ublíži, alebo máme iba pocit, že nám bolo ublížené, nie sme schopní dotyčnému odpustiť. Povieme si – zabudnúť zabudneme, ale odpustiť, to nie. Prečo? Prečo sme takí zatvrdnutí? Je to v nás, keď nám je ublížené, nedokážeme povedať – odpúšťam ti.
Podobne je to aj v prípade, ktorý spomína Svätý Otec. Keď máme pocit, že sme zhrešili, nie vždy  sme schopní Boha prosiť o odpustenie. A pritom Boh je veľkorysý, chce nám odpúšťať. Veď On je pravá Láska a láska je predsa založená aj na vzájomnom odpúšťaní! Akoby sme mohli potom hovoriť, že Boh je láska, keby nám nechcel odpúšťať?

Prosme Boha a neprestávajme s prosením. Každý hriešnik raz môže byť spasený v raji. Pamätáte ešte na lotra, ktorý bol ukrižovaný spolu s Pánom Ježišom? V tom príbehu je nepredstaviteľná nádej!
Treba prosiť a priznať si hriechy, omyly a prehrešky. Boh je k nám milostivý. Milostivý a milosrdný. Nezabúdajme na to aj v tých najťažších chvíľach, keď sme spadli na samé dno. Boh nás „vytiahne“ na svetlo. Len nezabudnime prosiť...
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (9)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.