- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. marca 2016

Slovo na nedeľu (9)

Nie to, čo si ponechám, si uchová hodnotu, ale to, čo obetujem, dostane hodnotu.
(Viktor Frankl)
Každý z nás niečo vlastní. Teraz myslím hlavne na tie hmotné veci, ktoré nás obklopujú. Neodsudzujem nikoho, kto sa teší z toho, keď si zadováži niečo, čo sa mu páči, z čoho má radosť. Prečo by človek, ktorý má peknú zbierku obrazov, alebo známok, mal byť horší len preto, že vlastní niečo hodnotné?
Prečo by sme ho mali odsudzovať? Nemáme na to dôvod. Problém nastáva vtedy, keď je na týchto hmotných veciach závislý a keď ich kladie na najvyššie miesto svojich hodnôt. Tu už nastáva problém, pretože hmotné statky ho natoľko ovládli, že im podľahol a nič iné ho už nezaujíma. Odmieta všetko duchovné, nezaujíma sa o priateľov, všade vidí iba hmotu a cenu svojej zbierky.

Nikdy by nedokázal svoje cennosti predať a časť zo zisku obetovať (darovať) na ušľachtilú vec. Takú, z ktorej nebude mať žiadny osobný zisk. Bude mať iba dobrý pocit, že pomohol chudobným, chorým, charite, kresťanským médiám, alebo rôznym nadáciám s ušľachtilými cieľmi. Nie je jednoduché niečo obetovať v prospech druhých. Dokáže to iba silný človek s nádhernou a čistou dušou. S úprimným srdcom, plným lásky a pokory.
Obetovaním sa nestráca, ale prijíma. Prijíma sa radosť, najkrajšia ľudská emócia, ktorá spolu s láskou vytvára tú najväčšiu hodnotu, ktorú môžeme dať a dostať!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (8)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.