- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. marca 2016

Do prievanu

Milan Kupecký
Z prijatých ozdravných opatrení už mnohí ochoreli.
Neraz, aby bolo všetko v suchu, treba sa namočiť.
Všetci sme dlžníkmi. Najmä svojej povesti.
Euro je pevné. Najmä to kovové.
Vo výbere sú obyčajne tí, čo sú vo výbore.
V našich právomociach je viac moci ako práva.
Ležiakom sa možno tešiť iba v pivovare.
Mnohé médiá sú nezávislé. Pokým nejde o peniaze.

Naši politici by si mali brať príklad z hubárov. Byť občas aj trocha pri zemi.
Tajovský sa nemýlil. Aj dnes statky prinášajú zmätky.
Dnes sme svedkami toho, že hranice biedy nemajú žiadne hranice.
Buďme všetci ako jedna rodina! – vyhlásil poslanec, keď ho zvolili do parlamentu.
Ani maličkosť nie je pre každého rovnako veľká.
Demisia vlády je niekedy skutočnou obeťou na oltár vlasti.
Verejné obstarávanie najsvedomitejšie vykonávajú prostitútky.
Najvýhodnejšie je prestúpiť do skupiny nezávislých poslancov za vysoké odstupné.
Najväčšie problémy sú pri ťahaní zo zapadnutia v krčme.
Radšej byť v úlohe plačúceho ako byť na  zaplakanie.
Ak sa chcete pozerať z iného hľadiska, nestačí iba nakloniť hlavu.
Nič to, že nevedel tancovať, hlavne že sa vedel vykrúcať.
Zaujímavý paradox: Vždy sa niekam ponáhľame a pritom zaostávame.

Milan Kupecký
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.