- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. júna 2016

Spoločnosť v kríze

16. 5. 2016
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka poskytol rozhovor denníku Lidové noviny (publikovaný bol v sobotu 7. mája), vyjadril sa v ňom aj k migračnej kríze. Okrem iného povedal:
„Situace je natolik vážná, že se musí nejenom Evropská unie, ale i OSN zamýšlet, co by se stalo, kdyby osmdesát nebo devadesát milionů lidí z tohoto regionu odešlo sem. Byla by to humanitární i ekologicko-hospodářská katastrofa. Takový přísun obyvatelstva, které není schopné se v jedné generaci integrovat do Evropy, by způsobil společenský a ekonomický rozvrat. Vypukla by jedna z největších ekonomických, politických a možná i bezpečnostních krizí ve světě vůbec.“

O krokoch súčasného pápeža v súvise s touto krízou povedal:
„Františkova citlivost na sociální problematiku je jiná, než je naše v Evropě. On do jisté míry plní jednu roli – jestliže jsem řekl, že bipolární velmoci zapomněly na svět chudoby, papež bije na poplach. Jeho přístup k lidem není přístupem univerzitního profesora, není to ani přístup, který měl papež Wojtyla. I on dovedl oslovit davy, ale mluvil v úplně jiné situaci. A především byl Evropan, věděl, co jsou dějiny nacismu a komunismu a jak těžká byla cesta k opravdové svobodě. Věděl, že svoboda je nedělitelná. Kdybychom vzali slovník nejčastějších výrazů těchto papežů, zjistíme obrovský rozdíl, ale musíme si ho také promítnout do konstelace společnosti.“
(In: Rozhovor pro Lidové noviny)


17. 5. 2016
Ďalší pozitívny podnet z českého prostredia: Katolícky kňaz a mysliteľ Petr Piťha predniesol na pôde Trnavskej univerzity obsiahlu prednášku nazvanú Ako liberalizmus zabil pravdu. Je to vynikajúca úvaha. Zaoberá sa podstatnými otázkami súčasnosti (spoločenská kríza, strata viery a identity, politika, ľudské práva, výchova, vzdelávanie). O migračnej kríze Piťha povedal aj toto:
„Situace je, zvláště v konkrétních případech, opravdu neřešitelně komplikovaná, a proto, myslím, musíme hledat opět věcnou podstatu problému. Jde o otázku, jak řešit hospodářskou pomoc zemím s podstatně nižší životní úrovní. Po mém soudu to nejde udělat tím, že budeme přijímat emigranty. To by vposledku vedlo k úplnému vylidnění chudých oblastí, přesunu všech do oblastí bohatých a jejich následné ekonomické zhroucení. Z toho plyne i řešení uprchlické krize. Z důvodů ekonomické nutnosti je třeba uzavřít hranice a zamezit dalšímu přílivu. Transferový byznys trestat jako zločinný...“
(Prednáška bola uverejnená na stránkach portálu Postoj: Ako liberalizmus zabil pravdu)

18. 5. 2016
Dnes sa už nehľadá pravda, ale zisk. Zisk nahrádza pravdu. Podľa prevládajúcej mienky je správne to, čo je výhodnejšie, čo vedie k väčšiemu zisku.

19. 5. 2016
Stačí poukázať na jedinú vec a súdnemu človeku musí byť jasné, že naša spoločnosť sa ocitla v kríze: zlyhávanie rodiny ( striedanie partnerov, nevera, rozvody, spory o deti, resp. nezáujem o ne). Keď zlyháva rodina, zlyháva celá spoločnosť.

20. 5. 2016
Vieme, čo dokáže davová psychóza. Obdobne sa prejavuje mediálna psychóza – tá sa v poslednej dobe prejavuje častejšie a intenzívnejšie, čo vyplýva z meniaceho sa spôsobu života (sme menej vonku, medzi ľuďmi a viac doma pred televízorom či počítačom).

21. 5. 2016
Mediálna psychóza sa vytvorila okolo nedávneho prípadu odobratia dieťaťa na základe súdneho rozhodnutia. Medializované hlasy boli až veľmi jednostranné. Takmer vôbec sa pritom nespomenulo pozadie prípadu a argumenty, ktoré by boli v prospech „odsúdenej“ strany. (Treba poznamenať, že sympatie médií patrili tým, ktorí súdny spor prehrali.) Nehovoriac o tom, že keď sa príbuzní hádajú, sporia a súdia o dieťa, je to vždy bolestné, ťažké a vlastne neriešiteľné, pokiaľ nedôjde k zmieru a odpusteniu medzi nimi. To žiaden zákon ani predpis, ani úradník či novinár nevyrieši.

22. 5. 2016
Terorizmus nadobúda čoraz zákernejšie a beštiálnejšie formy. Chcel by som povedať tým, ktorí radi hovoria o „temnom stredoveku“, že sa mýlia: temný je novovek.

23. 5. 2016
Výsledky včerajších prezidentských volieb v Rakúsku svedčia o názorovej rozpoltenosti obyvateľstva aj o tom, že proti jednému z kandidátov, Norbertovi Hoferovi, sa spojili všetci čerti. A do tretice, z toho, ako voľby dopadli, možno vyčítať, že v Rakúsku i celej západnej Európe už toľko ľudí podľahlo ideológii liberalizmu, multikulturalizmu a falošného humanizmu, že záchrana európskej kresťanskej kultúry je málo pravdepodobná. Rád by som sa mýlil!

24. 5. 2016
Z rozhlasových správ: Na Slovensku budú prebiehať podujatia – školenia, semináre – zamerané na výchovu ľudí k rešpektu voči cudzím kultúram... Pýtam sa, či by nebolo lepšie najprv sa vrátiť k rešpektovaniu vlastnej domácej kultúry.

25. 5. 2016
Pripomínam si trnavskú prednášku vdp. Piťhu. V jej závere zazneli závažné slová, kritika i výzva do vlastných radov, do radov kresťanov:
„Nezastírejme si, že jsme zvlažnělí a vyhaslí a podléháme názorům, které v celku společnosti převládly. Nevylhávejme se a přiznejme, že v Evropě kopírujeme rozpad okolní společnosti. Po tomto začátku musíme začít znovu stavět jako v době, kdy křesťanství prožívalo své bolestiplné dětství. Musíme evangelizovat vhod i nevhod, podstupovat trpělivě nekonečné apologetické vysvětlování a podávat vzor, svědectví až k martyrismu.“

26. 5. 2016
Novodobé Slovensko ešte len čaká na autentickú kresťanskú stranu a na ozajstných kresťanských politikov. Čaká, potrebuje, no nie je isté, či si aj zaslúži, či sa v najbližších rokoch dočká.

27. 5. 2016
V novom dvojčísle Literárneho týždenníka (19–20/2016) Anton Hykisch komentuje novú knihu nemeckého ekonóma Thila Sarrazina. Svoje hodnotenie uzatvára týmito slovami:
„Nepremyslená hazardná politika v oblasti migrácie diktovaná prežitými fantáziami multikulturalizmu je semeniskom nového extrémizmu. Čím skôr si to všetci uvedomíme, tým lepšie. Základné otázky prežitia národov Európy, kultúrna identita našej civilizácie, hrozba demografickej smrti našich národov – to sú skutočné otázky, naozaj potrebná agenda pre politikov, ekonómov, kultúrnych pracovníkov. Všetko ostatné je nepodstatné a druhoradé. Ak chceme naozaj prežiť a pretrvať. V tom je aj aktuálnosť Sarrazinových myšlienok.“

28. 5. 2016
Prichádza deň, ba už je tu, keď sa bude treba rozhodnúť. Triedenie duchov naberá na intenzite. Jasné áno alebo jasné nie: tretia cesta nejestvuje.

29. 5. 2016
Na pochybnosti možno odpovedať dvojako: vernosťou alebo zradou. Celou históriou ľudstva, všetkými pokoleniami sa tiahne a prepletá línia kainovcov a línia ábelovcov.

30. 5. 2016
Je prejavom veľkosti dobrovoľne sa ohraničiť, niečoho sa zriecť, zamerať sa na jeden cieľ. Je prejavom veľkosti zaviazať sa dobrému a záväzok splniť. Je prejavom veľkosti priznať si svoju ľudskú malosť a hriešnosť.

31. 5. 2016
V našej reči sa často vyskytujú slová ako zajtra, nabudúce, neskôr, potom – ale budúcnosť nie je v našich rukách, budúcnosťou nedisponujeme. Každým novým okamihom sme vlastne obdarovávaní, dostávame čas a novú príležitosť. Život vôbec nie je samozrejmý, mali by sme zaň ďakovať.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci glosár: Obrázky dneška.
::

Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.