- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. októbra 2016

Komu veriť a komu nie

12. 10. 2016
Zástavníci smrti tiahnu Európou. Navrhujú (konkrétne v Holandsku), aby bola zákonne povolená eutanázia nielen ľuďom nevyliečiteľne chorým, ale aj tým, ktorí „cítia, že ich život sa naplnil“ (zo správ). Zástavníci smrti pokračujú v ťažení. Kto ich zastaví?

13. 10. 2016
Slovensko sa rozlúčilo s bývalým prezidentom Michalom Kováčom. Štát, tak ako každý iný spoločenský organizmus, potrebuje symboly, obrady, rituály. Ak ich nemá, musí si ich vytvoriť, inak neprežije.


14. 10. 2016
Naše vnímanie sveta by nemalo byť kaleidoskopické, malo by zahŕňať a rešpektovať súvislosti. Súvislosti človeku unikajú, keď má nedostatok informácií, ale aj vtedy, keď dostáva informácií priveľa a nedokáže ich spracovať.

15. 10. 2016
Dnešné myslenie je negatívne poznačené subjektivizmom a relativizmom. Akoby už nebolo objektívnej pravdy a hierarchie hodnôt. Akoby sa všetko odvodzovalo od našej svojvôle a zištného porovnávania: čo je výhodné a čo nevýhodné, čo prinesie zisk a čo nie.

16. 10. 2016
Primátor Trenčína Richard Rybníček ohlásil založenie novej politickej strany. Nazval ju Toska. Ako sa vyjadril, ten názov sa mu páči a dokonca sa mu prisnil. Premýšľam, či to pán Rybníček myslí vážne, alebo či len „sranduje“. Tak či onak, jeho predstavy o novom územno-správnom členení Slovenska považujem za pomýlené až nebezpečné (vedú k narušeniu štátnej integrity).

17. 10. 2016
Vypočul som si interview, ktoré poskytol Vladimír Putin istej francúzskej televízii. Je zarážajúce, ako nedostatočne a jednostranne informujú naše médiá o Rusku. Mnohí ľudia si pritom tento fakt ani neuvedomia, lebo informácie nevyhľadávajú, len pasívne prijímajú to, čo sa im ponúka.

18. 10. 2016
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. v knihe Ježiš Nazaretský napísal: „K podstate pokušenia patrí jeho zdanlivá morálnosť. Nevyzýva nás priamo na zlé, to by bolo príliš okaté. Predstiera, že nám ponúka niečo lepšie: konečne zanechať ilúzie a účinne sa zasadiť za zlepšenie sveta.“ Aj my sme pokúšaní: zvrátenosti sa nám ponúkajú ako niečo normálne, priam nevyhnutné; ak ich odmietneme, prejavíme sa vraj ako netolerantní hlupáci.

19. 10. 2016
Televízia Lux odvysielala ďalší diel relácie Kresťan v spoločnosti. Témou bol extrémizmus. Redaktor Pavol Prikryl mal troch hostí: Annu Záborskú, Daniela Mila a Radovana Bránika. Žiaľ, diskusia skĺzla do fráz a klišé v duchu takzvanej politickej korektnosti. Redaktor sa síce usiloval o vyváženosť a pani Záborská poukázala aj na zneužívanie pojmu extrémizmus, ale tón udávali dvaja mladí súdruhovia: Milo a Bránik. A na pôde katolíckej televízie bez hanby očierňovali (i keď zaobalene) katolíkov a deformovali obraz našich národných dejín! (Mimochodom, posledne menovaný dal poslucháčom, resp. divákom opakovane na známosť, že nie je kresťanom; jeho kamarát sa tak jednoznačne nevyjadril, tiež však prezentoval názory značne pochybné.) Nechcem povedať, že televízia Lux nemôže pozývať na diskusiu nekresťanov – môže, ale nemali by tvoriť väčšinu, ich názory by nemali prevládať.
(Záznam relácie)

20. 10. 2016
Vladimír Mečiar po viacročnej odmlke verejne prehovoril – poskytol rozhovor Slovenským národným novinám. Základným problémom slovenskej súčasnosti je podľa neho katastrofálne hospodárenie s ľudskými zdrojmi. Multikulturalizmus považuje za rovnakú hlúposť, akou bola sovietska kultúra či sovietsky národ. A vyjadril sa aj k otázke budúcnosti nášho národa... Rozhovor si treba prečítať:
V. Mečiar exkluzívne pre SNN

21. 10. 2016
Veľmi zvláštne informujú médiá o blížiacich sa prezidentských voľbách v USA. Od začiatku je ich vyvoleným kandidátom Hillary Clintonová. Washingtonský spravodajca RTVS Martin Rajec v dnešnom rozhlasovom vstupe dokonca povedal, že víťazstvo Donalda Trumpa prichádza do úvahy už len v teoretickej rovine. Zaujímavé. Slobodné voľby s vopred jasným víťazom?

22. 10. 2016
Podpredseda Slovenskej národnej strany Anton Hrnko napísal otvorený list generálnemu riaditeľovi RTVS. Konštatuje v ňom, že s verejnoprávnosťou RTVS nie je niečo v poriadku (otvorený list).

23. 10. 2016
O svätom Jánovi Kapistránskom (citujem z knihy Každý deň so svätými): „Bol jedným z veľkých obhajcov kresťanstva. V časoch ohrozenia horlivo kázal a povzbudzoval kresťanské vojsko, aby s nasadením všetkých síl vzdorovalo tureckým dobyvačným plánom. Mal zásluhu na víťazstve kresťanských vojsk pri Belehrade r. 1456, keď dokázal strhnúť k víťazstvu vojsko Jána Huňadyho. Bola to záchrana Európy pred bojovným islamom.“

24. 10. 2016
Komu možno veriť? Naliehavá otázka – zvlášť v časoch krízy a neistoty. Hľadáme odpoveď? Vieme, komu sme uverili?

25. 10. 2016
Bohatstvo jesene. Bohatstvo farieb a plodov. Plnosť a zrelosť. Aj jeseň života by mala byť bohatá... Keď s láskou dávame, bohatneme.

26. 10. 2016
Vlažnosť. Niečo nedobré u kresťana. Vlažnosťou otvárame dvere všelijakým divným názorom, ktoré nás potom mýlia. Nebuďme vlažní, zapáľme sa!

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci glosár: Na hriech človek vždy doplatí.
::

Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.