- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. decembra 2016

O sile dobra a viery

Karol Dučák: O márnotratnom otcovi
Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku, 2016
Publicista a spisovateľ Karol Dučák je známy hlavne ako autor odborných textov so zameraním na kresťanské – katolícke náboženstvo. Publikoval množstvo článkov z tejto oblasti. Knižne vydal monografiu Božie svetlo v temnotách Paraguaja, s podtitulom Jezuitský štát 1609–1768 (Nitra, Spoločnosť Božieho Slova, 2012) a pod názvom Poslušný až na smrť životopis blahoslaveného Karla Leisnera (Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 2009). Venuje sa však aj písaniu poviedok a rozprávok.

Rozprávková kniha O márnotratnom otcovi obsahuje dvadsaťtri príbehov, ktoré majú potenciál zaujať svojou nezvyčajnosťou v kontexte súčasnej literatúry. Vyznačujú sa totiž mravoučným charakterom, chcú čitateľa usmerniť, ukázať mu silu dobra a viery. Autor sa neskrýva za experimenty, nepokúša sa za každú cenu vymyslieť čosi nové, ale hľadá podnety v tom, čo sa osvedčilo.
Dučákove rozprávky sú určené čitateľom „od 12 do 112 rokov“. Majú v sebe hravosť i vážnosť. Čitateľa možno prekvapia námetmi i spôsobom spracovania. Pozitívnym prekvapením môžu byť aj pôsobivé ilustrácie malých výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy na ulici Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou, ktoré dávajú tejto knižke ďalší rozmer, obohacujú ju.
Ján Maršálek
::
Jedna z rozprávok: Zrkadlo duše

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.