- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. marca 2017

Krstov dospelých v Rakúsku pribúda

Karol Dučák
Kým v predchádzajúcom roku sa dalo v Rakúsku pokrstiť 411 ľudí starších ako štrnásť rokov, v tomto roku sa podľa momentálne dostupných štatistických údajov pripravuje na krst až 633 dospelých katechumenov. Ide teda o vyše päťdesiat percentný nárast.
Vo viedenskej arcidiecéze zaznamenali najväčší počet dospelých katechumenov, pochádzajúcich predovšetkým z Iránu, Afganistanu, Rakúska, ale aj z Ďalekého východu, viacerých európskych krajín a Afriky. Celkovo ide o príslušníkov devätnástich národov sveta, pričom až osemdesiat percent dospelých katechumenov vo viedenskej arcidiecéze pochádza z moslimského prostredia. Len v menšej miere ide o ľudí vychovávaných nenábožensky.

Veľký deň arcidiecézy nastal druhého marca, keď rekordných 254 osôb po minimálne ročnej príprave dostalo biskupské povolenie na prijatie sviatosti krstu. Podľa slov kardinála Christopha Schönborna je to veľká hodina milosti pre Cirkev v Rakúsku.
Aj v iných rakúskych diecézach došlo k evidentnému nárastu počtu dospelých katechumenov. Ide predovšetkým o diecézu Linz, kde sa pripravuje na veľkonočný krst 165 dospelých. Pred rokom ich bolo iba 75, teda ani nie polovica zo súčasného počtu. Rastúci trend zaznamenali aj v diecéze Innsbruck, kde počet dospelých žiadateľov o krst vzrástol v priebehu roka z 37 na 65. V ostatných diecézach sa pohybujú počty v rozsahu 15–30 bez nejakých výraznejších rozdielov oproti predchádzajúcemu roku.
V diecéze St. Pölten nie je presná evidencia dospelých žiadateľov o krst. Odhaduje sa, že na prijatie sviatosti sa tu pripravuje približne pätnásť dospelých. Koľkí z nich však budú pokrstení už v tomto roku, nemožno presnejšie určiť, pretože podľa diecézy tieto počty kolíšu. Možno však konštatovať, že vďaka imigrantom zaznamenal počet krstov dospelých v posledných dvoch rokoch stúpajúci trend. Kým napríklad v roku 2015 sa dalo pokrstiť len osem dospelých, v predchádzajúcom roku pribudlo Katolíckej cirkvi v diecéze St. Pölten už devätnásť dospelých neofytov (novopokrstených veriacich). Štatistické údaje o národnostnom zložení dospelých katechumenov však diecéza nemá k dispozícii.
Pohnútky, ktoré vedú ľudí k rozhodnutiu dať sa pokrstiť, sú rôzne. Niektorí katechumeni dospeli k rozhodnutiu stať sa kresťanom po dlhoročnom hľadaní pravdy o živote. Mnohí moslimskí konvertiti sa rozhodli prestúpiť na katolícku vieru pre sklamanie z toho, že ich tradícia im neumožňovala hľadanie odpovedí na otázky, ktoré ich znepokojovali. Islam priveľmi zväzuje svojich veriacich a nedovoľuje im slobodné myslenie.
Mnohí katechumeni z Iránu, Iraku, ale aj imigranti z Afganistanu spoznali kresťanstvo už vo svojej vlasti. Snaha konvertovať na kresťanstvo ich viedla k úteku, pretože v ich vlasti sú konvertiti prenasledovaní, ba v mnohých prípadoch im hrozí smrť. Krsty konvertitov sú však obojstranne prospešné. Bývalým inovercom dávajú slobodu vyznávať náboženské presvedčenie, ktoré sa im stalo blízkym, a rakúski farníci dostávajú príchodom dospelých neofytov nové impulzy na oživenie a posilnenie ich vlastnej viery. Práve v tejto pohnutej dobe je to veľmi dôležitý moment pre Katolícku cirkev v Rakúsku.
Karol Dučák
(Zdroj: Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 12. März 2017. Nr. 11, s. 3.)
::
Prečítajte si:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.