- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. mája 2017

Jozef Boltižár a jeho životná cesta

Ľudovít Košík
Biskup, generálny vikár Jozef Boltižár (Boltiszár) sa narodil 4. februára 1821 v Moravskom Svätom Jáne. Pochádzal zo zemianskej rodiny Štefana a Terézie, rodenej Papánkovej. Gymnázium študoval u piaristov vo Svätom Jure a v Tate. V roku 1839 začal štúdium teológie na Viedenskej univerzite, ako chovanec Pázmanea, ktoré ukončil rigoróznou skúškou z biblických vied. Kňazské svätenie prijal 15. júla 1844. Krátko pôsobil ako kaplán V Ujlaku – Veľkom Záluží, potom bol ceremoniárom biskupa M. Miskolczyho, arcibiskupským ceremoniárom, archivárom a knihovníkom a od roku 1852 tajomníkom Ostrihomského arcibiskupstva.
V roku 1856 sa stal farárom v Banskej Štiavnici. Tu navštevoval chorých baníkov, pomáhal im aj materiálne a podporoval sociálne požiadavky baníkov. Zaslúžil sa o vybudovanie tamojšej tabakovej továrne. V roku 1854 sa stal pápežským kaplánom, v roku 1858 titulárnym prepoštom a v roku 1874 sa stáva kanonikom a titulárnym milaským biskupom a arcibiskupským vikárom v Trnave. Túto funkciu zastával sedemnásť rokov.

Spravoval slovenskú časť Ostrihomskej arcidiecézy, birmoval, posviacal kostoly, školy, zúčastňoval sa slávností vo farnostiach tejto časti arcidiecézy. V roku 1876 bol zvolený za predsedu Spolku svätého Vojtecha. Zaslúžil sa o rozvoj Trnavy a toto mesto ho zvolilo za čestného mešťana. Stal sa  aj ostrihomským kanonikom a v roku 1882 mu pápež Lev XIII. udelil titul  rímskeho grófa a stal sa pápežským prelátom. V roku 1884 sa stáva hontianskym a v roku 1889 ostrihomským archidiakonom a v roku 1893 ho prímas Vaszari vymenoval za generálneho arcibiskupského vikára v Ostrihome.
Jozef Boltižár sa zapájal aj do politického života, v rokoch 1873–75 bol poslancom Uhorského snemu.  Publikoval svoje príhovory v kalendároch SSV. Na rozličné charitatívne a kultúrne ciele rozdelil desať tisíc zlatých, čo vtedy bola ohromná suma. Dňa 14. júna 1904 odslúžil diamantovú omšu. Zomrel 17. mája 1905 v Ostrihome. Pri príležitosti jeho menovania do funkcie arcibiskupského vikára zložil Andrej Ďurček oslavnú báseň. Jeho pôsobenie zhodnotil Martin Kollár v Svätovojtešskom kalendári (1906).

Použitá literatúra:
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska; Lúč, Bratislava, 2000
Moravský Svätý Ján 1449–1999

1 komentár:

  1. Anonymný17.5.17

    Zaujímavá a poučná je aj táto životná cesta:http://www.zosity-humanistov.sk/2017/05/o-zivote-a-zasluhach-thomasa-paina/

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.