- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. júna 2017

Redakčný vestník – jún 2017

In principio erat Verbum – Na počiatku bolo Slovo.
Evanjelista Ján takto začína rozprávanie o Bohu a jeho pôsobení medzi ľuďmi. Kresťanstvo uznáva prvenstvo Slova, ktoré je Pravdou. Úlohou človeka je hľadať pravdu a rešpektovať ju. Tak to vnímame a podľa toho chceme konať.
Ľudovit Košík sa zamýšľa nad stavom našej spoločnosti. Píše: „časnú dobu vo svete aj u nás možno charakterizovať ako chaotickú, ťažkú a komplikovanú...“ Viac v článku:
Kde hľadať východisko zo súčasnej krízy?


Karol Dučák reflektuje súčasné dianie v katolíckom svete. Dávame do pozornosti:
O postoji Cirkvi k manželstvu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predstavilo dokument, ktorý sa má stať základným strategickým nástrojom štátnej školskej politiky s výhľadom na nasledujúcich desať rokov. Je to dokument problematický:
Učiace sa Slovensko – pomýlená koncepcia

::
Na nasledujúce dni pripravujeme ďalšie príspevky, azda aj zaujímavé a prínosné...
Dočítania v PriestorNete!
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie našej klubovej edície,
napíšte nám na adresu redakcia@priestornet.com.
Na každý e-mail odpovieme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.