- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. júna 2017

Pietna spomienka v Jáchymove

Ľudovít Košík
V piatok 26. a v sobotu 27. mája 2017 sa pod názvom Jáchymovské peklo uskutočnil XXVIII. ročník pietnej spomienky na všetkých nespravodlivo väznených počas komunistického režimu.
Dňa 26. mája v poobedňajších hodinách boli položené kvety pri pamätníku na cintoríne v Hornom Slavkove a pietny akt sa konal aj pri Veži smrti v Dolnom Žďári. V sobotu 27. mája sa začal program v Kostole svätého Joachima v Jáchymove svätou omšou za všetkých, živých i zosnulých, ktorí nespravodlivo trpeli pre vieru, vernosť Pravde alebo pre svoj názor, v Čechách a na Slovensku počas rokov komunistickej totality, vo väzniciach či pracovných táboroch.

Omšu celebroval emeritný plzenský biskup Mons. František Radkovský spolu s prítomnými kňazmi. V príhovore pripomenul diktatúry nacizmu a komunizmu, ktoré naše krajiny postihli počas uplynulého storočia a vyzval prítomných, aby si vážili slobodu, budovali  spoločnosť na základoch Pravdy a Slobody, i keď prebudenie z otrockého ducha môže trvať ešte nejaké obdobie, a osobitne vyzval tých, ktorí nespravodlivo trpeli, aby boli svedomím spoločnosti.
Po skončení svätej omše sa prítomní politickí väzni, ich potomkovia, príbuzní, pamätníci, ústavní činitelia, zástupcovia samosprávy krajskej i miestnej, cirkevní predstavitelia a ostatní účastníci podujatia, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia najmladšej generácie, ktorí sa narodili až po páde totalitného režimu, zhromaždili pri pamätníku Brána k slobode, aby sa zúčastnili pietneho aktu a uctili si pamiatku nespravodlivo prenasledovaných.
Za zvukov hudby armády Českej republiky vojaci z pražskej posádky položili k pamätníku takmer tri desiatky vencov a kytíc: od prezidenta republiky, parlamentu ČR, veľvyslanectva SR, organizácií, ktoré združujú politických väzňov a ich rodinných príslušníkov, krajských i miestnych samospráv, skautov a ďalších inštitúcií.
Po minúte ticha nasledovali príhovory hostí. Podpredseda senátu ČR Jiří Šesták pripomenul  existenciu osemnástich táborov, ktoré vznikli v Jáchymove a v jeho okolí, 65.000 väčšinou politických väzňov, ktorí v nich nespravodlivo trpeli a asi 4.500, ktorí ich neprežili. Varoval pred tými, ktorí si budujú politickú moc na našom strachu a pripomenul, že tragické príbehy, ktoré sa v tomto priestore v päťdesiatych rokoch udiali, by mali inšpirovať k ochote obetovať sa a byť dobrým človekom v láske a pravde.
Poslankyňa parlamentu ČR Markéta Vernerová vyzvala k počúvaniu pamätníkov a k tolerancii, ocenila, že nespravodlivo odsúdení bojovali za svoju krajinu a svoj názor a dokázali prijať aj utrpenie.
Námestník ministra kultúry ČR René Schreier hovoril, že utrpenie a hrdinstvo tých, ktorí lágrami prešli, nás zaväzuje pripomínať si ho a ministerstvo bude nápomocné, aby doteraz zachované objekty boli sprístupnené i verejnosti ako pamätníky.
Hajtmanka Karlovarského kraja Jana Vildumetzová hovorila, že ku kraju, ktorý je známy viacerými kúpeľmi, žiaľ patria aj miesta, kde totalitný režim vytvoril peklo na zemi, kde v neľudských podmienkach trpeli a zmierali väzni totalitného režimu.
Zástupca hajtmana libereckého kraja Přemysl Sobotka pripomenul, že v táboroch trpeli tí, ktorí mali iní názor než bol komunistický a mali svoju krajinu tak radi, že dokázali prinášať i tie najťažšie obete a varoval pred strácaním záujmu o ich utrpenie zo strany politikov, médií i verejnosti.
Starosta Jáchymova Bronislav Grulich pripomenul, že sloboda nie je samozrejmosť, to, čo sa tu odohralo, je mementom, ktoré musí byť pripomínané i najmladšej generácii.
Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner povedal, že jeden z tých, ktorí prešli väznicami nespravodlivého režimu, saleziánsky kňaz Titus Zeman, bude vyhlásený za blahoslaveného; je dôležité si pripomínať tieto udalosti a príbehy ľudí, ktorí ich zažili, majú byť výstrahou i pre budúcnosť.
Podpredseda Konfederácie politických väzňov v Českej republike Leo Židek vyzval, aby sme novým generáciám zaručili čo najlepšiu budúcnosť.
V závere sa prítomným prihovoril biskup František Radkovský a zopakoval, aby sme boli svedomím spoločnosti a aby sme žili podľa Desatora, ktoré chráni naše slobody a zaväzuje nás, aby sme bránili slobodu iných.
Na tohtoročnom spomienkovom stretnutí sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí z Čiech, Moravy, Slovenska aj odinakiaľ, ktorí merali stovky kilometrov, aby prejavili svoju úctu, obdiv a vďačnosť politickým väzňom, pripomenuli si ich utrpenie a odhodlanie hrdinsky brániť vieru, majetok, slobodu a základné hodnoty, ktoré sú nevyhnutné pre život jednotlivcov i spoločnosti.
Politických väzňov bolo prítomných už len niekoľko, ako pripomenul predseda KPVS Peter Sandtner, zo Slovenska len dvaja i keď prihlásení boli viacerí, no na to, aby mohli túto náročnú púť  absolvovať, už nemali dostatok síl. Ako skonštatovali viacerí účastníci, tieto tragické udalosti je potrebné si pripomínať i preto, aby sa nikdy v budúcnosti nezopakovali.

Text a fotografia: Ľudovít Košík
::
Súvisiace články:
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.