- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. júna 2016

Pamätajme na zločiny komunizmu

Odhalenie pamätnej tabule všetkým obetiam komunistického režimu zo Záhoria
Ľudovít Košík
V nedeľu 12. júna 2016 sa z iniciatívy mesta Skalica, Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) a farnosti Skalica uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule obetiam komunistického režimu zo Záhoria. Táto udalosť sa konala v deň nedožitých 87. narodenín známeho politického väzňa, saleziánskeho kňaza Antona Srholca, rodáka zo Skalice.
Podujatie sa začalo slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole sv. Michala archanjela. Hlavným celebrantom a kazateľom bol don Milan Janák, salezián z komunity v Šaštíne, ktorý zastupoval provinciála rehoľnej spoločnosti. Koncelebroval miestny dekan Roman Stachovič a policajný kaplán z Banskej Bystrice František Smelý. 

V úvode miestny dekan privítal primátora mesta Skalica Ľudovíta Baráta a prítomných členov mestského zastupiteľstva, členov KPVS z celého Slovenska, vedených jej predsedom Petrom Sandtnerom, členov Zväzu protikomunistického odboja, vedených jej regionálnou predsedníčkou Bernardínou Sprušanskou, delegáciu Ústavu pamäti národa (ÚPN), vedenú Patrikom Dubovským, a všetkých hostí a prítomných.
Kazateľ vo svojom autentickom príhovore priblížil na príbehu  najbližšej vlastnej  rodiny, ako počas detstva pociťoval nespravodlivosť komunistického režimu a zdôraznil, že je potrebné krivdy odpustiť i keď to nemusí byť jednoduché, ale len to môže oslobodiť človeka. Tiež pripomenul ponuku Božej milosti, ktorú Boh ponúka zadarmo každému. Viacerí politickí väzni sa aktívne zapojili do aj do bohoslužby.
Po skončení sv. omše sa prítomní presunuli pred budovu mestskej knižnice na námestí, kde pred zahalenou tabuľou privítala prítomných vedúca oddelenia kultúry Mestského úradu Jana Koutná a odovzdala slovo predsedovi KPVS, ktorý program moderoval. Tabuľu spoločne odhalili primátor mesta Skalica Ľudovít Barát a politický väzeň pôvodom zo Skalice, v súčasnosti  žijúci v Bratislave Pavel Ambruš, ktorý predniesol i krátke svedectvo o svojom zatknutí a bol ocenený pamätnou medailou KPVS. Tiež krátke svedectvo o svojom bratovi Antonovi Srholcovi povedala a pamätnou medailou KPVS bola ocenená Barbora Košíková.
Ilustračná snímka:
JM - PriestorNet
Zástupcovia mesta Skalica, KPVS a ÚPN položili k tabuli vence a kvety. Tabuľu posvätil don Milan Janák spolu s prítomnými kňazmi. Predseda KPVS zdôraznil potrebu približovať obdobie komunizmu a jeho postihy, ktoré sa dotýkali mnohých rodín, osobitne mladej generácii. Patrik Dubovský z ÚPN odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja Antonovi Srholcovi in memoriam, ktoré prevzal a zaň poďakoval jeho brat Michal Srholec. Patrik Dubovský pripomenul hrdinskú obranu kňaza v Borskom Mikuláši, za ktorú viacerí boli uväznení a vo väzniciach aj zomreli, vysťahovanie rehoľníkov zo Skalice, Šaštína, Malaciek, Marianky a rehoľníčok z viacerých kláštorov a ďalšie obete režimu na Záhorí. Skalický dekan – farár Roman Stachovič tiež pripomenul perzekúcie v svojej rodine v Brodskom. Primátor mesta Skalica Ľudovít Barát povedal, že o umiestnení takejto tabule sa s čestným občanom mesta Skalica Antonom Srholcom rozprávali pri ich poslednom stretnutí. Pre chorobu k ďalšiemu stretnutiu už neprišlo. A tak ako prisľúbil na pohrebe Antona Srholca, vyjadril spokojnosť, že toto dielo sa podarilo zrealizovať.
Slávnostnú sv. omšu i odhalenie tabule svojím spevom sprevádzal skalický chrámový zbor Cantámus Domino pod taktovkou Mariána Mikúša a organista Šimon Kotvas. Na tejto dôstojnej slávnosti sa zúčastnili politickí väzni z celého Slovenska, mnohí obyvatelia Záhoria, Skaličania i ľudia z Moravy.
Program dňa vhodne doplnila i prednáška Michala Radošinského o útekoch cez hranice v päťdesiatych rokoch, v ktorej priblížil i život kandidáta na blahorečenie, svojho strýka Títusa Zemana.
Ľudovít Košík
::
Súvisiaci článok:

2 komentáre:

  1. Anonymný15.6.16

    Pamätajme na zločiny komunizmu, aj iných režimov a náboženstiev. A nielen pamätať ale ich aj nepripustiť, aby sa diali.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Anonymný16.6.16

    Nezabúdajme však ani na súčasné kolonialistické zločiny Nato a USA. Je jedno pod akou záštitou sa nesú!!!!

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.