- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. júna 2017

Slovo na nedeľu (72)

Rabbi, dobre je nám tu.
(Mk 9, 5)
Sú miesta, na ktorých sa cítime veľmi dobre. Možno až povznášajúco. Nič nám nechýba, sme v „pohode“. Užívame si, oddychujeme, premýšľame... 
Niekto má iba jedno takéto „svoje“ miesto, iný má takých miest viac. Pre jedného to môže byť domov, byt svojich už starších rodičov, kde sa stretá s celou rodinou. Pre druhého – miesto ticha, kde je sám, kde je v lone prírody a ticha...

Spoločným znakom týchto miest je, že sa tam nemusíme pretvarovať, a naozaj sa tam cítime dobre. Podobné miesto vybral aj Pán Ježiš, tam spolu s niekoľkými svojimi učeníkmi vystúpil na horu, medzi stromy, vyššie k oblakom...
Vieme, že táto udalosť sa opisuje ako „premenenie Pána“. Nebudem ju tu podrobne opisovať. Zameriam sa iba na slová učeníka Petra, ktorý Ježišovi úprimne (a pravdivo) povedal – dobre je nám tu. Povedal to v množnom čísle. Vyslovil názor aj za ostatných. Určite na ich tvárach videl pokoj, určite aj prekvapenie, z čoho usúdil, že všetkým je dobre. Možno prešli svojím osobným „premenením“. Možno začali chápať, kto pred nimi stojí. Začali Pána Ježiša brať nie ako „obyčajného“ človeka, ale ako niekoho, kto sa vymyká zvyklostiam.
Ich osobné premenenie sa uskutočnilo na základe silného zážitku, ktorého sa stali svedkami.  Naše premenenie sa môže odohrať aj bez tejto skutočnosti. Pretože skutky Pána sú zaznamenané v Písme. Dostaneme sa k nim jednoducho. Možno práve táto „jednoduchosť“ nám bráni, aby sme sa „premenili“ a uverili!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (71)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.