- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. augusta 2017

Kňaz a rodoľub Štefan Čulen

Ľudovít Košík
Kňaz, publicista, mecén chudobných a národného života Štefan Čulen sa narodil 12. augusta 1815 v Brodskom, v roľníckej rodine Štefana a Kataríny, rodenej Hladíkovej. Gymnázium študoval v Trnave a teológiu v Pešti, kde bol 15. júna 1844 vysvätený za kňaza. Kaplánom bol dva roky vo Veľkých Levároch a päť rokov v Gajaroch.
Od roku 1852 bol farárom v Perneku. Tam zrekonštruoval kostol aj faru. Do Perneka pozval synovca Martina a dvoch vnukov po bratovi Jozefovi, ktorí sa tam usadili a dali základ vetve Čulenovcov, ktorá trvá v Perneku do súčasnosti.

V roku 1879 bol ustanovený za farára v Malackách. V roku 1881 posvätil kaplnku sv. Anny na Stupavskej ceste. V roku 1884 sa stal dekanom. Bol literárne činný, prispieval do Katolíckych novín, Cyrila a Metoda a iných časopisov. Bol členom niekoľkých slovenských spolkov, zakladajúcim členom Matice slovenskej, aj s bratom Martinom zakladajúcim členom  slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a jeho podporovateľom až do zrušenia gymnázia v roku 1874, bol tiež podporovateľom slovenskej študujúcej mládeže i svojich početných príbuzných. V rokoch 1871–1892 pôsobil ako člen výboru Spolku sv. Vojtecha.
Štefana Čulena možno nazvať veľkým ľudomilom a národovcom. V Malackách dal na vlastné náklady postaviť budovu novej školy na tzv. Novom Rádku, aby deti nemuseli dochádzať do tej, ktorá bola v blízkosti fary. Podľa záznamov v malackých farských matrikách prichádzali za ním v čase choroby jeho príbuzní kňazi, ktorí ho zastupovali v pastoračnej činnosti: brat Martin, synovec Michal a synovec Štefan Palkovič, vtedy farár v Pezinku.
Štefan Čulen zomrel 13. novembra 1892 v Malackách a na tamojšom cintoríne je aj pochovaný. Podľa záznamu na pomníku, tento dal postaviť jeho brat Martin, ktorý sa tiež zúčastnil pohrebu, no po ňom prechladol, chorľavel, zostal na lôžku až do svojej smrti na svojej fare v Čake.
Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Pavol Hallon: Z dejín Malackej farnosti; Malacky, 1993
Martin Macejka: Štefan Čulen – farár v Malackách; malackepohlady.sk
Konštantín Palkovič: Obec Brodské; 1999
Lexikón katolíckych kňazských osobností; Lúč, Bratislava, 2000

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.