- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. októbra 2017

Redakčný vestník – október 2017

Dostal otázku: Nie je naše snaženie len volaním do tmy? Je to otázka oprávnená a pochopiteľná, zvlášť v dnešných časoch, keď zažívame diktatúru hluku a v spleti rôznorodých zvukov, vyhlásení i táranín zaniká – zdá sa – každý rozumný hlas.
Vo viere nájdeme odpoveď aj na túto otázku či pochybnosť. Našou úlohou je robiť to, čo vieme, máme a môžeme. Ostatné je v rukách Všemohúceho. Ako hovorí kardinál Sarah, nie vždy osoží aktivizmus a úzkostlivé hľadanie odpovedí na všetky otázky. Treba uveriť sile ticha! Ticho privádza k Bohu a k vnútornej slobode. Tichý hlas môže v konečnom dôsledku zavážiť viac ako silácke reči ľudí so širokými lakťami, no bez chrbtovej kosti.

Stat Crux volvitur orbis. (Kríž stojí, kým svet sa krúti.)
Čoraz viac ma napĺňa presvedčenie, že kresťanstvo je tou najlepšou cestou. Človek nenašiel ani nenájde nič lepšie ako Kristovo evanjelium. Každý odklon od kresťanských zásad vnáša do života nesúlad a nepokoj.
O niektorých aspektoch nášho odklonu od kresťanských princípov sa píše v článkoch, ktoré chcem na tomto mieste spomenúť:
Dočítania v PriestorNete!
::

Vážený čitateľ,
váš názor nás zaujíma – pomôžte nám skvalitniť túto stránku: redakčný dotazník.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.